Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De cel Financiën en Begroting

De cel Financiën en Begroting

Financiële Coördinatie

Dit team vormt het eerste aanspreekpunt inzake het budgettaire en financiële aspect van de dossiers van Brussels International. Het coördineert, centraliseert, controleert en consolideert alle budgettaire gegevens. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het uitwerken van samenwerkingsverbanden en goede praktijken, met het oog op een voortdurende verbetering van de verwerking van de subsidiedossiers.

 

EFRO-dossiers

Deze eenheid analyseert de betalingsaanvragen in verband met de Europese EFRO-subsidies die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering toekent. Ze legt de bedragen vast, analyseert de financiële en boekhoudkundige aspecten en vereffent de terugbetalingen aan de begunstigden op basis van de controles van de stukken en controles ter plaatse. Ze is eveneens belast met de budgettaire ramingen van de inkomsten en uitgaven. Samen met Brussel Financiën en Begroting draagt ze bij aan de certificering van de uitgaven en het opstellen van de rekeningen die bij de Europese Commissie moeten worden ingediend.

Raphaël Parate

Eerste attaché
Coördinatie Financiën
& Budget EFRO
Telefoon+32 2 204 28 29
 

Elodie Nisol

Financiële controle
van de EFRO-subsidies
Telefoon+32 800 37 32
 

Feza Nyanghe

Boekhouding en financiële controle van de EFRO-subsidies
Telefoon+32 204 26 49
 

Chrisoula Papazoglou

Financiële controle
van de EFRO-subsidies
 
 

Dossiers Externe betrekkingen

Deze eenheid verzorgt de administratieve opvolging van alle subsidies en overheidsopdrachten voor het bevorderen van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn internationale betrekkingen.

Voor inlichtingen over uw subsidiedossier: bi.fin@gob.brussels.

Cédric Bellemans

Coördinatie Financiën Budget Externe Betrekkingen
Telefoon+32 490 14 19 55
 

Olivier Mispelter

Opvolging van subsidiedossiers voor de Brusselse evenementen-, toeristische en culturele sector
Telefoon+32 2 800 37 29
 

Anne-Lise Janssens

Opvolging subsidiedossiers van het programma 'Een jong en levendig Gewest'
Telefoon+32 2 800 36 11
 

Muriel Baeijens

Administratieve opvolging
Telefoon+32 2 800 38 71
 

Sylvie Debry

Administratieve opvolging
Telefoon+32 2 800 37 56
 

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De cel Coördinatie