logo brussels Gewestelijke Overheidsdienst Brussel #

Onze Missies

Directie – Secretariaat

Cel bilaterale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, public relations, protocol en communicatie

Cel Europese en Multilaterale Zaken

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De Delegatie maakt integraal deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Ze vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de instellingen van de Europese Unie, informeert de regionale actoren over de Europese uitdagingen en bereidt voor de Raad van de EU de dossiers voor met betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden, en dit in nauwe samenwerking met de betrokken kabinetten en besturen.

Coördinatie

Manoëlle Wasseige

Afgevaardigde

Coördinatie van de delegatie - Cohesiebeleid - Financiële vooruitzichten - Transversale thema’s - Staatssteun

T +32 2 233 03 02
manoelle.wasseige at diplobel.fed.be

Frederik Lamberty

Adjunct-afgevaardigde

Industrie - Interne markt - Brexit - Vervoer

T +32 2 233 03 55
frederik.lamberty at diplobel.fed.be

Leden van de cel

Claire Pécheux

Attaché

Tewerkstelling - Digitaal beleid

T +32 2 233 14 26
claire.pecheux at diplobel.fed.be

Sylviane Friedlingstein

Attaché

Onderzoek - Milieu - Handel

T +32 233 14 27
sylviane.friedlingstein at diplobel.fed.be

Valérie Dussart

Attaché

Europees semester - Europese programma’s - Cohesiebeleid

T +32 233 14 33
valerie.dussart at diplobel.fed.be

Rudi Arron

Assistent

T +32 2 233 03 02
rudi.arron at diplobel.fed.br

Cel financiën en reizen

Cel vergunningen