Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De Delegatie is een onderdeel van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Ze vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de instellingen van de Europese Unie in het kader van de opvolging van de Europese beleidsdossiers, informeert de gewestelijke actoren over de Europese uitdagingen en bereidt voor de Raad van de EU de dossiers voor met betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden, in nauwe samenwerking met de betrokken kabinetten en besturen.

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie:
DELBRU.Belgoeurop@diplobel.fed.be


Er dient opgemerkt te worden dat naast deze politieke vertegenwoordiging bij de EU, het Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties (CEIO) fungeert als institutioneel contactpunt voor het Gewest wat betreft de strategische aanwezigheid van internationale instellingen op ons grondgebied en de uitvoering van het zetelbeleid garandeert binnen de gewestelijke bevoegdheden. Hoewel ze verschillend zijn, werken Brussels International en het CEIO nauw samen.

https://www.commissioner.brussels/en/

 

Manoëlle Wasseige

Afgevaardigde
Algemene coördinatie
Horizontaal beleid
Telefoon+32 2 233 03 00
E-mail Manoelle.Wasseige at diplobel.fed.be

 

Edoardo Guglielmetti

Attaché
Green Deal
(leefmilieu, energie, klimaat,
dierenwelzijn, landbouw)
Telefoon+32 2 233 03 97
E-mail edoardo.guglielmetti at diplobel.fed.be

Valentin Graas

Attaché
Cohesiebeleid
Telefoon 
E-mail valentin.graas at diplobel.fed.be

Guillaume Ligot

Attaché
Commercieel beleid - wapens en goederen voor tweeërlei gebruik
Telecom - Digitaal
Telefoon+32 2 233 14 33
E-mail guillaume.ligot at diplobel.fed.be

Alison Morton

Attaché
Onderzoek + Epsco
Telefoon+32 2 233 03 80
E-mail alison.morton at diplobel.fed.be

Michelle Steurs

Attaché (Gedetacheerde van Brussel Financiën en Begroting)
Ecofin
Telefoon 
E-mail michelle.steurs at diplobel.fed.be

Yasmin Troch

Attaché
Europees semester
Telefoon+32 2 233 30 62
E-mail yasmine.troch at diplobel.fed.be

Nicole Lambert

Attaché
Telefoon+32 2 233 14 68
E-mail nicole.lambert at diplobel.fed.be

Rudi Arron

Assistent
Telefoon+32 2 233 03 02
E-mail rudi.arron at diplobel.fed.be

De cel Coördinatie