Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De Delegatie maakt integraal deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Ze vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de instellingen van de Europese Unie, informeert de regionale actoren over de Europese uitdagingen en bereidt voor de Raad van Europa de dossiers voor met betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden, in nauwe samenwerking met de betrokken kabinetten en besturen.

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie: DELBRU.Belgoeurop@diplobel.fed.be

 

Manoëlle Wasseige

Afgevaardigde
Coördinatie van de Delegatie - Cohesiebeleid - Financiële vooruitzichten - Transversale kwesties - Staatssteun - Leefmilieu/Klimaat/Energie

 

Telefoon+32 2 233 03 00
E-mail Manoelle.Wasseige at diplobel.fed.be

 

Frederik Lamberty

Adjunct-afgevaardigde
Industrie - Interne markt - Digitaal - Onderzoek - Brexit – Transport – Tewerkstelling
Telefoon+32 2 233 03 55
E-mail Frederik.Lamberty at diplobel.fed.be

Guillaume Ligot

Attaché
Commercieel beleid - wapens en goederen voor tweeërlei gebruik
Telefoon+32 2 233 14 33
E-mail guillaume.ligot at diplobel.fed.be

Rudi Arron

Assistent
Administratieve ondersteuning
Telefoon+32 2 233 03 02
E-mail rudi.arron at diplobel.fed.be

Michelle Steurs

Gedetacheerde van Brussel Financiën en Begroting
Telefoon+32 2 233 14 27
E-mail michelle.steurs at diplobel.fed.be

De cel Coördinatie