Ga naar hoofdinhoud
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onze Missies

De directie Externe Betrekkingen

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) - Beliris

De cel Financiën en Begroting

De cel Communicatie

De cel Vergunningen

De cel Vergunningen

Deze cel behandelt de dossiers met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, een bevoegdheid die in 2003 werd toegekend aan de gewesten. Meer info: http://du-arms.brussels/ Voor info over de dossiers (attesten en licenties) in verband met wapens en goederen voor tweeërlei gebruik: du-arms@gob.brussels

Coördinatie

Aldo Alu

Eerste ingenieur - Celverantwoordelijke
Telefoon+32 2 800 37 27
 

Guillaume Ligot

Attaché
Telefoon+32 2 800 37 51
 

Mélanie Behets

Dossierbeheerder
Telefoon+32 2 800 37 59
 

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie

De cel Coördinatie