In Europa
Groepsfoto in de vergaderzaal van de Europese Raad.

Een bewogen periode

Voor het eerst in meer dan dertien jaar was het weer de beurt aan België om de rol van voorzitter van de Raad van de Europese Unie op te nemen. Brussel, de kosmopolitische metropool waar tal van Europese instellingen gevestigd zijn, heeft de afgelopen zes maanden een bepalende rol gespeeld in de besluitvorming die het lot van onze Unie bepaalt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een belangrijke rol speelde in dit avontuur, kijkt tevreden terug op een vruchtbare periode vol initiatieven en samenwerkingen.

Hoewel er al veel aandacht is besteed aan klimaat, milieu en stedelijk beleid, belicht dit artikel enkele andere belangrijke bijdragen van onze partners. Deze hebben elk op hun eigen manier bijgedragen aan de versterking van Brusselse positie en imago in Europa.

urban.brussels, de Brusselse overheidsdienst belast met stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering, organiseerde aan het begin van het Belgische voorzitterschap een tentoonstelling over het Stocletpaleis. Het gebouw staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst, maar nog nooit werd het opengesteld voor publiek. Bezoekers konden dankzij een virtuele reconstructie het paleis ontdekken zoals het er oorspronkelijk uitzag aan het begin van de twintigste eeuw.

Foto's getoond op groene pilaren in een grote lege ruimte
Tentoonstelling Stoclet 1911 Restitution – Séverin Malaud © urban.brussels
 
Een raster voor glazen gebouwen
Inhuldiging van het kunstwerk “L’Aire d’un Souffle”. Alain ROLLAND © European Union 2024 – Source : EP

Vrijheid en veiligheid

Elders in Brussel, op de Esplanade Solidarność voor het Europees Parlement, liet de Brusselse Commissaris voor Europese en Internationale Organisaties (CEIO) een kunstwerk plaatsen voor de allereerste “The Artists’ Parliament”. Ann Veronica Janssens en Michel François creëerden “L’Aire d’un Souffle”. Het stelt het vrije verkeer van mensen voor, maar ook een gebroken wereld van grenzen, obstakels en scheidingen, met een mogelijke uitweg.

Veiligheid speelde ook een rol tijdens de achtste conferentie over Veiligheid, Democratie en Steden. safe.brussels, de regionale instantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van preventie en veiligheid in het BHG, en het European Forum for Urban Security (EFUS) verzamelden meer dan honderd sprekers en 700 deelnemers uit 140 steden en regio’s in Europa en daarbuiten tijdens deze driejaarlijkse conferentie. Onder de sprekers bevond zich ook de Brusselse Minister-President. Er werd gedebatteerd over de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen waar lokaal gekozen vertegenwoordigers dagelijks mee te maken hebben. Het werk van EFUS draagt bij aan de toekomstige Europese veiligheidsstrategie 2025-2029.

Met een open blik op de wijk, en daarbij ook op de wereld, werd usquare.brussels in februari ingehuldigd. Het internationale onderzoekscentrum bevindt zich in de gerenoveerde Fritz Toussaint-kazerne aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. Het centrum richt zich op onderzoek naar duurzame ontwikkeling, onderwijs, kennisverspreiding, ondernemerschap en innovatie. Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), samen met de Brusselse regering, maakte de renovatie mogelijk. De site is nog in verdere ontwikkeling zodat het tegen 2030 een volwaardige universitaire wijk wordt.

Europese evenementen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) was tevens vertegenwoordigd op Europees niveau. hub.brussels, het Brussels agentschap voor ondernemerschap, liet tijdens het Global Gateway-evenement weten dat ze een brug willen zijn tussen bedrijven, samenlevingen en economieën, en willen bijdragen aan een wereld waarin welvaart en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan.

Ook Brusselse ministers waren alomtegenwoordig op evenementen die georganiseerd werden door de Europese instellingen.

De Connecting Europe Days, georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie, brachten meer dan 3.200 deelnemers uit meer dan tachtig verschillende landen samen. Op dit evenement waren de Brusselse ministers van Leefmilieu en van Mobiliteit aanwezig. Er wordt dankzij dit evenement gewerkt aan een duurzamer, intelligenter en veerkrachtiger vervoers- en mobiliteitsnetwerk in Europa.

De sprekers zitten op een podium, een dame houdt een microfoon vast
Conferentie “Map to global gateway for exporting small and medium enterprises” © Lieven Van Assche
 
Een groep staat in een halve cirkel te luisteren naar een gids die voor een boot staat,
Tijdens de Connecting Europe Days 2024 kreeg men een rondleiding door de haven van Brussel om het koolstofarm maken van het binnenvaartvervoer te bevorderen. Hierdoor konden deelnemers de meest recente innovatieve rivierboten observeren.

Het BHG had ook een belangrijke rol in de organisatie van High Level Ministerial meeting in Luik rond Sociale Economie met onder meer de deelname van de Staatssecretaris van Economische Transitie en de Minister van Werk en Beroepsopleiding. Deze laatste was ook van de partij in de activiteiten georganiseerd om het European Year of Skills feestelijk af te sluiten in Brussel.

Bijdrage op lokaal en Europees vlak

De initiatieven en samenwerkingen van urban.brussels, safe.brussels, usquare.brussels, CEIO, Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels dragen niet alleen bij aan de lokale gemeenschap, maar ook aan de bredere Europese samenleving.

Tot slot stond het BHG opnieuw, meer dan ooit, in het middelpunt van evenementen op hoog niveau, met een aantal ministeriële bijeenkomsten die niet ver van de Zavel plaatsvonden, in het Egmontpaleis.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kijkt met trots terug op een periode vol waardevolle bijdragen aan de Europese Unie en kijkt uit naar toekomstige samenwerkingen en ontwikkelingen.