In Europa
Een man op een podium, met zijn beeltenis achter hem geprojecteerd en een gebarentaaltolk.

Het Europees Jaar van de Vaardigheden: een uitdaging voor Europa

Precies een jaar na de start van het Europees Jaar van de Vaardigheden werd het feestelijk afgesloten in Brussel. Het doel van het Europees Jaar was om de zogenaamde mismatch in vaardigheden in de EU aan te pakken en een nieuwe impuls te geven aan de EU-strategie voor vaardigheden.

Het Europees Jaar was opgebouwd rond vier pijlers:

  1. bevorderen van investeringen in opleiding en bijscholing;
  2. inzetten op het matchen van bedrijven met werkzoekenden;
  3. ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt;
  4. mensen van buiten de EU met de vereiste vaardigheden aantrekken.


Gedurende het hele jaar hebben de EU, de lidstaten, de sociale partners, openbare diensten voor arbeidsvoorziening (waaronder Actiris, VDAB en Bruxelles Formation), het bedrijfsleven, onderwijs- en opleidingsinstellingen samengewerkt om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) was bijzonder betrokken en richtte zich vooral op KMO’s die meer dan 98% van de Brusselse bedrijven uitmaken, en op de EU-initiatieven en financiering, zoals het ESF (Europees Sociaal Fonds), waar het Gewest aanspraak op kan maken.

Tenslotte werden op 29 en 30 april de nationale coördinatoren van het Europees Jaar van de Vaardigheden en de andere betrokken partijen in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU uitgenodigd naar Brussel voor twee evenementen om het Jaar af te sluiten.

De eerste dag werden ze uitgenodigd voor bezoeken aan de Aviato Academy in Zaventem (Vlaams-Brabant), het opleidingscentrum Groot Eiland in Molenbeek (Brussel) en Aptaskil in Seneffe (Henegouwen) om kennis te maken met activerings- en opleidingscentra in de luchtvaartsector, horeca, stadslandbouw, farmaceutica en biotechnologie.


Foto met lange sluitertijd waarop mensen lopen

De volgende dag vond in The Egg in Anderlecht de conferentie “The European Year of Skills – what comes next?” plaats, georganiseerd door de Europese Commissie. Dit evenement was de kans om ervaringen uit te wisselen en de balans op te maken van het afgelopen jaar. De partners bespraken ook hoe deze kennis naar de toekomst toe te kunnen operationaliseren. Het tekort aan vaardigheden en de ‘war for talent and skills’ begint pas en zal met de jaren meer prangend worden.

Caroline Mancel, voorzitster van het Europees Netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening en tevens adjunct-Directeur-Generaal van Actiris nam deel aan het debat ‘The European Year of Skills: a stepping-stone towards Europe’s skills revolution’ waar zij een licht kon laten schijnen op de ervaringen van het BHG.

Drie personen bevinden zich op een podium, één van hen, een blonde vrouw, houdt een microfoon in de handen
Het panel “Het Europees Jaar van de vaardigheden: een springplank voor de vaardighedenrevolutie in Europa”, met medewerking van Caroline Mancel, voorzitter van het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening en adjunct-directeur-generaal van Actiris.

Tenslotte werd op initiatief van de nationale coördinatoren van het Europees Jaar een Verklaring opgesteld waarin de belangrijkste conclusies worden opgesomd en de Europese instellingen en de lidstaten met aandrang worden gevraagd om werk te maken van een echt Europees werkgelegenheids- en opleidingsbeleid door middel van praktische aanbevelingen en initiatieven die zullen bijdragen tot een sterkere Europese Unie.