In Europa
Een man staat achter een standaard.
© Lieven Van Assche

Trade Promotion Europe Annual Conference – Map to Global Gateway for Exporting Small and Medium Enterprises

In het kader van het Belgische voorzitterschap organiseerden het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap (hub.brussels), Flanders Investment & Trade (FIT) en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) op 7 februari samen de jaarlijkse conferentie van Trade Promotion Europe (TPE). De conferentie “Map to global gateway for exporting small and medium enterprises” stond dit jaar in het teken van de openheid naar de wereld en hoe Europese KMO’s (beter) toegang kunnen krijgen tot de initiatieven die hieruit voortvloeien.

Global Gateway is de Europese strategie om intelligente, duurzame en veilige verbindingen in de digitale, energie- en transportsector te bevorderen en de gezondheidszorg-, onderwijs- en onderzoekssystemen wereldwijd te versterken. Tussen 2021 en 2027 zal Europa maar liefst 300 miljard euro investeren in duurzame en hoogwaardige projecten, met speciale aandacht voor de behoeften van partnerlanden en lokale gemeenschappen.

Meerdere mensen staan rond een receptietafel.
© Lieven Van Assche

Op de TPE-conferentie deelden de Europese Commissie en Europese ondernemingen die betrokken zijn bij Global Gateway hun ervaringen en wisselden best practices uit, terwijl ze ook hun behoeften en verzuchtingen uitten.

Voor alle betrokkenen was het duidelijk dat samenwerking tussen de publieke sector en private ondernemingen onmisbaar is. De rol van exportpromotieagentschappen, zoals hub.brussels, mag niet worden onderschat voor het succesvol realiseren van projecten door communicatie, het wijzen van ondernemingen op bestaande kansen, en het faciliteren van lokale partnerschappen.

De sprekers bevinden zich op het podium. Een van hen, een dame, heeft een microfoon in de hand.
© Lieven Van Assche

Via haar uitgebreide netwerk van kantoren in de partnerlanden van Global Gateway zal hub.brussels met nauwlettende aandacht en zorg blijven toezien op de zakelijke kansen voor de Brusselse KMO’s en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke ontwikkelingen. Met deze voortdurende inzet streven ze ernaar om een brug te slaan tussen bedrijven, samenlevingen en economieën, en om bij te dragen aan een wereld waarin welvaart en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan.