In Europa
Een zaal vol zittende toeschouwers. Op het podium staat een een scherm waar het hoofd van een roofvogel te zien is.
© Sven van Gestel

Call to Care for Animal Welfare : het Gewest zet zich in voor het dierenwelzijn in de EU

België is een fervente verdediger van het dierenwelzijn en zet zich volop in om deze kwesties op federaal en Europees niveau te bevorderen. Wist je dat het dierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid is in België? De drie gewesten werken daarom nauw samen, ook tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Dierenwelzijn staat ook al meer dan veertig jaar op de agenda van de Europese instellingen. Afgelopen december stelde de Europese Commissie een herziening voor van de EU-regelgeving inzake de bescherming van dieren tijdens transport, en nieuwe regels voor het welzijn van honden en katten, en hun traceerbaarheid.

Om hun verwezenlijkingen op dit gebied sinds de decentralisering van deze bevoegdheid in 2014 te kunnen aantonen, en om het Europese beleid en de wetgevende werkzaamheden te bespreken, organiseerden de drie gewesten op 29 januari een conferentie van hoog niveau “Call to Care for Animal Welfare” in het kader van het Belgische voorzitterschap. De conferentie werd bijgewoond door Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, de Europese commissaris voor Gezondheid, Stella Kyriakides, en de drie gewestelijke ministers, waaronder de Brusselse minister bevoegd voor dierenwelzijn.

Een dame geeft een speech achter een staander.
Presentatie van de Europese commissaris voor Gezondheid, Stella Kyriakides. © Sven van Gestel

Tijdens deze conferentie gaf Julien Laclave, inspecteur van de gerechtelijke politie van de Politiezone Zuid en hoofd van het BALEN-project (Belgian Animal Law Enforcement Network), uitleg over de criteria die vastgelegd zijn in de Belgische wet, en in de toekomstige Brusselse code voor dierenwelzijn, die nog goedgekeurd moet worden door het Brusselse Parlement. Hij benadrukte de problemen die zich in de praktijk voordoen bij de uitvoering van de wet, vooral met betrekking tot de online verkoop van dieren.

Onderzoeker Lluc Bono Rosselló van het FARI-instituut presenteerde ook de resultaten van zijn onderzoek naar dierenwelzijn en artificiële intelligentie (AI). Hij gebruikte AI om meer dan 30.000 online advertenties voor de verkoop van dieren in België te analyseren om na te gaan of ze de nodige wettelijke informatie bevatten. Dit onderzoek toonde niet alleen aan dat 100 procent van de advertenties niet voldeed aan de criteria die de wet oplegt, maar ook dat AI een hulpmiddel kan zijn om illegale advertenties op te sporen.

Wist je dat?

Ongeveer 44 procent van de huishoudens in de Europese Unie heeft een huisdier, waarvan meer dan 90% honden of katten.