In Europa
Een kleine blauwe robotauto op een doos.
De mBot, een educatieve robot ontworpen voor middelbare scholen. ©Thierry Geenen

Een AI-strategie om de maatschappelijke uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken

De Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) is het belangrijkste instrument van het NextGenerationEU-mechanisme om de Europese Unie (EU) te helpen sterker en daadkrachtiger uit de crisissen van de afgelopen jaren te komen. Het Brusselse FARI - AI Institute for the Common Good - volgt de digitale transitiedoelstelling van ‘NextGen Belgium’ en zal kunstmatige intelligentie gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken op het gebied van gezondheid, milieu, mobiliteit, optimalisatie van hulpbronnen, participatiesamenleving en energie.

Het FARI-instituut, dat in 2021 werd opgericht als een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB), kristalliseert de 40 jaar ervaring van beide universiteiten op het vlak van artificiële intelligentie (AI), met als doel AI-expertise te bestuderen, te ontwikkelen en ethischer en toegankelijker te maken voor de Brusselaars, waarbij hun betrokkenheid wordt toegespitst op het algemeen belang.

Er zijn al veel voorbeelden van hoe AI ons leven kan beïnvloeden en verbeteren: van het gebruik van AI om medische diagnoses te verbeteren tot het verbeteren van de veiligheid op het werk in bouwzones. Het doel is om een omgeving van vertrouwen in technologie op te bouwen door middel van onderwijs en bewustwording, waarbij (waar nodig) verkeerde aannames worden ontkracht en wordt aangetoond dat AI menselijke intelligentie moet aanvullen en niet vervangen. Daarnaast heeft het instituut de algemene ambitie om de Brusselse expertise in AI, data en robotica te promoten en van het Gewest een kampioen te maken in mensgerichte technologieën.

Op dit moment is er een groeiend momentum voor de ontwikkeling en het beheer van intelligente systemen door de openbare besturen. Zo hebben de verschillende afdelingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich al geëngageerd om dit ambitieuze project uit te voeren in verschillende domeinen: van duurzaamheid tot digitale of educatieve uitdagingen, waar er een mogelijkheid is tot tastbare verbetering.

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is een uitgelezen kans voor het Instituut om zijn agenda om van Brussel een nog belangrijkere tech-hoofdstad te maken, naar voren te schuiven. Er zijn veel evenementen gepland om de uitwisseling van good practices en kennis te bevorderen, aangezien AI geen puur regionaal onderwerp is, maar grensoverschrijdend.


Meer informatie: