In Europa
Een kamer vol mensen die voor een scherm zitten dat hen verwelkomt.

De Brusselse regering op de Connecting Europe Days

Connecting Europe Days 2024, een vlaggenschipevenement voor mobiliteit in Europa, vond plaats van 2 tot 5 april in SQUARE in Brussel. Het evenement werd dit jaar mede georganiseerd door de Europese Commissie en het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De Brusselse ministers van Leefmilieu en Mobiliteit namen elk deel aan een sessie.

De conferentie verzamelde meer dan 3.200 deelnemers uit meer dan tachtig landen. Tot de deelnemers behoorden ministers, politici, spelers uit de vervoerssector en de Europese Commissie en haar agentschappen. Aan de orde kwamen onder meer concrete maatregelen en de uitwisseling van beste praktijken voor het creëren van een duurzaam, intelligent en veerkrachtig vervoers- en mobiliteitsnetwerk in Europa. De conferentie bood ook de gelegenheid om de balans op te maken van de ambitieuze doelstellingen van de Green Deal van de EU en de strategie voor duurzame en intelligente mobiliteit.

Op 2 april nam de Brusselse minister van Leefmilieu deel aan een workshop over innovatie in de binnenvaart. Het evenement werd georganiseerd in de Haven van Brussel, in samenwerking met het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, en had tot doel de vergroening van de binnenvaart te bevorderen. Tijdens een rondleiding konden de deelnemers de nieuwste innovatieve binnenvaartschepen bekijken.

Een groep mensen staat in een boog en luistert naar de uitleg van een gids voor een boot.
Bezoek aan innovatieve rivierboten in de Haven van Brussel.
 
Een groep mensen in het ruim van een boot.
Een groep ontdekt de machines in een boot.

Op 3 april nam de Brusselse minister van Mobiliteit deel aan een sessie over stedelijke knooppunten. Het doel van deze sessie was om ervaringen uit te wisselen over de voorbereiding van de uitvoering van de verordening over de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (TEN-T). Dit heeft als doel een betrouwbaar, naadloos en hoogwaardig transportnetwerk te bouwen dat duurzame connectiviteit in heel Europa garandeert zonder fysieke onderbrekingen, knelpunten en ontbrekende schakels. De Brussels minister van Mobiliteit wees erop dat Brussel nu deel uitmaakt van het Europese fietsnetwerk. Het is zelfs mogelijk om van Brussel naar Rome te fietsen!

Vijf mensen zitten op het podium voor een gigantisch scherm met uitzicht op een zaal vol zittende mensen.
De Brusselse minister van Mobiliteit zetelde in het panel tijdens de sessie over stedelijke knooppunten.