In Europa
Een strandvlag, drie wagens, fietsen en deelsteps staan voor een tram van de MIVB.
© STIB / MIVB

Digitalisering draagt bij aan betere regionale mobiliteit

Dankzij de ontwikkeling van slimme transportsystemen, en vooral de centralisering van gegevens die in deze context verzameld worden, ontstaat een nieuwe trend: het concept van mobiliteit als een dienst, ofwel Maas (Mobility as a Service).

Brussel Mobiliteit heeft het concept in het kader van de digitale transitiedoelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) ingehuldigd. Als onderdeel van het Gewestelijk Mobiliteitsplan ‘Good Move‘, wil het een echt intelligent vervoerssysteem ontwikkelen dat eenvoudiger en toegankelijker is en tegelijkertijd een kwalitatief beter alternatief biedt voor de gezinswagen.

Om de klimaatdoelstellingen van Horizon 2030 te halen, heeft Brussel Mobiliteit het Gewestelijk Mobiliteitsplan “Good Move” opgesteld voor de periode 2020-2030. Dit plan moet het gebruik van privéwagens terugdringen om het stadsmilieu en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Vandaag is het gebruik van het openbaar vervoer terug op het niveau van voor de coronacrisis en is het gebruik van de fiets exponentieel toegenomen.

Het MaaS-concept stelt een verschuiving voor naar mobiliteit gebaseerd op het gebruik en het delen van mobiliteitsdiensten en vervoersmiddelen. Het project bestaat uit vier delen: de ontwikkeling van infrastructuur en digitale gegevens, “mobiliteitshubs” waar verschillende vervoersmiddelen samengebracht worden, de verbetering en integratie van deelfietsen in het aanbod van openbaar vervoer, en een communicatie- en bewustmakingscampagne over de waarde van het gebruik van openbaar vervoer en andere vervoersdiensten. Deze vier elementen dragen hun steentje bij aan de evolutie naar een multimodale levensstijl, wat het doel is van Good Move.

Om deze doelstellingen te bereiken, is het MaaS-ecosysteem vervat in een intuïtieve app: FLOYA. Sinds 2023 vat alle beschikbare mobiliteitsdiensten samen en integreert reisroutes, dienstregelingen, reserverings- en betalingsoplossingen. Het heeft verschillende partners: de mobiliteits- en IT-diensten van het Brussels Gewest, de MIVB, en de Brusselse gemeentes.

De eerste resultaten van dit ambitieuze plan zijn al zichtbaar. In de zomer van 2023 organiseerde Brussel Mobiliteit ‘Mobility Changers’ om de bevolking bewust te maken van deze nieuwe trend. Dertig Brusselse families gingen de uitdaging aan en ruilden hun auto in voor een elektrische fiets en een mobiliteitsbudget. De resultaten waren veelbelovend: alle deelnemers stemden ermee in om hun autogebruik aanzienlijk te verminderen, bijna de helft van hen (46%) overwoog om hun auto te verkopen en 86% van hen overwoog om een elektrische fiets te kopen. Niet alleen de burgers, maar ook de privévervoersector zal profiteren van deze verandering, omdat ze hun zichtbaarheid zullen verbeteren, en een meerwaarde zullen krijgen.

De bijdrage van het RRF was allesbepalend voor de ontwikkeling van samenwerkingen en partnerschappen, maar ook voor de snelle vooruitgang. Het regionale plan ontplooit zich tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, en de DG REFORM (Directoraat-generaal Steun voor structurele hervormingen) en DG MOVE (Directoraat-generaal voor Mobiliteit en Vervoer) zijn geïnteresseerd in het plan. De Europese Commissie volgt aandacht de ontwikkeling op, en wil dezelfde strategie ook uitwerken in andere Europese regio’s.