In Europa
Drie kleurrijke vlaggen met het nieuwe merk van de Europese wijk wapperen in de wind onder een blauwe hemel.
© visit.brussels

EUQB: een nieuw merk om de Europese wijk te huldigen, te verenigen en te promoten

Brussel staat in Europa, en daarbuiten, hoog aangeschreven dankzij de honderden Europese en internationale organisaties die hier hun hoofdzetel of een vertegenwoordiging hebben. In veel opzichten is het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU het thuiskomen van Europa. Als Brussel de hoofdstad van Europa is, dan is het kloppende hart van de Brusselse internationale sector onmiskenbaar de Europese wijk – het stadsdeel dat zich uitstrekt rond de voornaamste instellingen van de EU.

Twee kleurrijke posters met het nieuwe merk van de Europese wijk op een straatmuur.
© visit.brussels

Deze wijk staat vooral bekend om zijn kantoren, werknemers en vergaderingen, maar dit negatieve en saaie stereotype strookt niet met de ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese instellingen voor de wijk. Zij willen het potentieel ervan in de verf zetten door in te zetten op een positiever imago en een betere levenskwaliteit. Er is nu een ambitieuze nieuwe stadsvisie voor de wijk met als doel meer huisvesting en culturele voorzieningen in de buurt te brengen en deze levendiger te maken ‘s avonds en in het weekend. De ontwikkeling van instellingen met internationale uitstraling in de cultuur- en toerismesector – zoals het Huis van de Europese geschiedenis of het Parlamentarium – werpt vruchten af: de Europese wijk is nu al een van de voornaamste toeristische bestemmingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met deze transformatie gaan een op maat gesneden imago en een zorgvuldige promotiestrategie gepaard die alle stakeholders wil in beweging brengen die de Europese Wijk maken tot wat ze is. Deze ontwikkeling wordt in goede banen geleid door visit.brussels en krijgt al vele jaren de steun van gewestelijke actoren als hub.brussels, perspective.brussels en commissioner.brussels. Een strategie werd uitgetekend om de Europese wijk te ontwikkelen als een “culturele hub” en ze te promoten vanuit haar Europees DNA. Brussels International is volledig betrokken bij dit project.

Een blauw bord met het nieuwe logo van de Europese wijk ligt op een tafel.
© visit.brussels

Eind 2023, net op tijd voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, werd het nieuwe merk voor de wijk gelanceerd. “European Quarter Brussels” moet ondersteuning bieden aan de imagoverandering van de wijk met levendige kleuren, een opvallend logo en vooral een positiever verhaal. Het taalmerk draagt een nieuw narratief uit voor de wijk: de Europese wijk belichaamt Europa op menselijke schaal in al zijn diversiteit en staat open voor alle Brusselaars en andere bezoekers. De visuele richtlijnen en beeldmerkelementen bepalen de kleuren, logo’s en andere visuele aspecten van het merk.

De toolkit verstrekt de visuele en narratieve elementen van het merk: www.euqbbrand.brussels

De ontwikkeling van dit merk is weliswaar in gang gezet door de gewestelijke overheden, maar het moet een gemeenschappelijk merk worden dat zichtbaar is in de hele Europese wijk. Daarom is voor echt succes een enthousiaste betrokkenheid en inbreng van alle stakeholders nodig – zowel bij de ontwikkeling van het merk als bij de uitrol ervan. Zo hebben we samengezeten met de Europese instellingen voor feedback en om hen aan te moedigen mee de schouders te zetten onder de uitrol van het merk. We verzorgden ook informatiesessies voor de gemeenten van de Europese wijk. Ook horeca, ondernemingen en organisaties actief in de wijk, werden betrokken en geïnformeerd. Iedereen bij dit merkbeleid betrekken, is essentieel om het merk tot een consistent uithangbord van de wijk te maken.

Een blauwe ronde sticker met het nieuwe logo van de Europese wijk in een etalage.
© visit.brussels
 
Een blauwe ronde sticker met het nieuwe logo van de Europese wijk in een etalage.
© visit.brussels

In de loop van het Belgische voorzitterschap zien we dat het merk stilaan meer en meer zichtbaar wordt in de Europese wijk. Misschien hebt u het zelf al eens op straat opgemerkt! De beelden en verhalen verbonden aan het merk zijn steeds meer aanwezig in reclamecampagnes en in de onlinecommunicatie van alle stakeholders, wat zorgt voor een samenhang over meerdere kanalen waardoor de wijk een gezamenlijke stem en een gezamenlijk gezicht krijgt. Al deze acties zullen hopelijk een positieve indruk maken op iedereen die de Europese wijk tijdens het Belgische voorzitterschap bezoekt of erover leest – diplomaten, toeristen, werknemers of Brusselaars tout court. Maar dit is nog maar het begin en het merk EUQB is er om te blijven. Want of België nu het voorzitterschap bekleedt of niet, Brussel blijft de hoofdstad van Europa en de Europese wijk is de plek waar het allemaal gebeurt.