Ontwikkelingssamenwerking

COVID-19 heeft een impact op de projecten voor ontwikkelingssamenwerking

De impact van de coronapandemie laat zich overal ter wereld en op elk niveau voelen. Dat geldt ook voor de projecten die gesubsidieerd worden door de Brusselse ontwikkelingssamenwerking, waarvan de verwezenlijking onzeker is geworden. Brussels International heeft maatregelen genomen om deze projecten te steunen, zowel in het Zuiden als in het Noorden.

24 lopende projecten die in het kader van ontwikkelingssamenwerking financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen, ondervinden ernstige impact van de coronapandemie.  

Sommige van die projecten, zoals diegene die oproepen tot solidair wereldburgerschap, komen tot stand in België. Andere hebben een rechtstreekse impact op de bevolking in het Zuiden en vinden plaats in Kinshasa, de Regio Rabat-Salé-Kénitra, Chennai en Paramaribo, de vier ontwikkelingssamenwerkingspartners van het BHG. De projecten in de zuidelijke regio’s die steun genieten van het BHG richten zich doorgaans op de meest kwetsbare groepen, die bijzonder sterk getroffen worden door de gezondheidscrisis. 

 

Steunmaatregelen op maat van de initiatiefnemers van samenwerkingsprojecten  

Brussels International heeft diverse maatregelen genomen om de initiatiefnemers te ondersteunen bij het uitwerken van hun projecten in het Zuiden en in het Noorden. Het gaat om maatregelen zoals mogelijke verlenging van het project, aangepaste activiteiten in functie van de impact van de crisis op de uitwerking van het project of op de doelgroepen in kwestie, of de aanpassing van hoe het resterende budget wordt ingezet.

De begunstigden van subsidies, die onder invloed van COVID-19 hinder ondervinden bij het uitwerken van hun project, kunnen contact opnemen met het team van Brussels International verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking, om geplande aanpassingen voor te stellen en kennis te nemen van de maatregelen.

Brussels International verlengde tevens de openingsperiode van de Projectoproep Zuid 2020 tot donderdag 7 mei 2020. Zo krijgen geïnteresseerde verenigingen de kans om te antwoorden, ondanks de belemmeringen ten gevolge van de lockdown.  

 

 

Humanitaire hulp

Brussels International wil ook fondsen vrijmaken voor humanitaire hulp bij de zwaarst getroffen partners door de pandemie. 

 

Meer weten?

Communiceer bij voorkeur via e-mail naar het volgende adres: bi.devco@gob.brussels.