Ontwikkelingssamenwerking
Logo’s in kleur van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Projectoproep Zuid 2020

Bent u een erkende Belgische organisatie uit het maatschappelijk middenveld of een vzw, en wenst u een project te lanceren in een ontwikkelingsland binnen het kader van het thema duurzame en inclusieve economische ontwikkeling?

Op initiatief van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel Pascal Smet, lanceren Brussels International en hub.brussels een nieuwe projectoproep.

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan de uitvoering van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en in het bijzonder aan de uitroeiing van armoede in de wereld door middel van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling.

Doel

Deze projectoproep wil projecten ondersteunen op het gebied van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in een ontwikkelingsland.

  • De projecten moeten plaatsvinden in een stedelijke of semi-stedelijke context.
  • Projecten moeten bovendien plaatsvinden in één van de vier partnerregio’s van het BHG (zie regelgeving): de agglomeratie Chennai, Stadsprovincie Kinshasa, District Paramaribo, Regio Rabat-Salé-Kénitra.

Voor wie?

De projectoproep is bestemd voor erkende maatschappelijke middenveldorganisaties en andere Belgische vzw’s. Wat de andere vzw’s betreft, is dit thema voornamelijk gericht op verenigingen die actief betrokken zijn bij internationale solidariteit of die zich richten op economische ontwikkeling.

Wat?

Met deze projectoproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoveel mogelijk projecten ondersteunen, met bedragen van €10.000 tot €125.000 (zie regelgeving voor meer details).

Hoe?

Dien uw kandidatuur in door het voorziene aanvraagformulier in te vullen en samen met alle gevraagde documenten op te sturen.

Het kandidatuurdossier moet opgestuurd worden via email, conform de richtlijnen in de regelgeving en het formulier. De oproep zal geopend zijn van 27 februari tot 9 april 2020.

Documenten

Contact

Sophie Willaumez (02/800 37 40, swillaumez@sprb.brussels)
Codrat-Alin Teclu (02/430 61 57, cateclu@sprb.brussels)

Er vindt een informatieve vergadering plaats op dinsdag 10 maart 2020 om 10 uur ’s ochtends bij de Gewestelijke overheidsdienst Brussel (Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel). U kunt zich hiervoor inschrijven door te mailen naar bi.devco@sprb.brussels.

 

Plantage in Afrika, met vooraan een bewerkt veld, en palmbomen en landbouwers achteraan.