Ontwikkelingssamenwerking

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2020

Behoort uw organisatie tot het Belgische maatschappelijke middenveld en wilt u een project opstarten om de Brusselse jongeren te sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap?

Op het initiatief van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Pascal Smet, schrijft Brussels International een nieuwe projectoproep uit.

 

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardiger wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDG’s).

Om tegemoet te komen aan deze doelstellingen en in het besef van het groeiende belang van gewestelijke en plaatselijke overheden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking schrijft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het vierde jaar op rij in het kader van zijn ontwikkelingssamenwerkingsbeleid een projectoproep uit om te sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap.

Dit jaar zal de projectoproep zich toespitsen op de SDG 10 “ongelijkheid verminderen”.

 

Doelstellingen?

Deze projectoproep beoogt twee doelstellingen:

  • de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld;
  • de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit van de Brusselse solidariteit over de hele wereld te illustreren.

 

Voor wie?

Deze projectoproep is bestemd voor organisaties uit het Belgische maatschappelijke middenveld (zie punt 2.1 van het reglement voor meer gedetailleerd informatie).

 

Wat?

Via deze projectoproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een maximumaantal projecten subsidiëren voor bedragen gaande van 5.000 tot 25.000 euro.

 

Hoe?

U kan uw kandidatuur indienen met behulp van het daartoe bestemde aanvraagformulier en door alle gevraagde documenten te bezorgen.

Het kandidatuurdossier moet verstuurd worden via e-mail, volgens de instructies vermeld in het reglement en het formulier. Er kan op de projectoproep ingeschreven worden van 21 april tot en met 8 juni 2020.

 

Nuttige documenten

 

Contact

Benoît Spapens (02/800 36 79, bspapens@gob.brussels)
Codrat-Alin Teclu (02/430 61 57, cateclu@gob.brussels)

Op dinsdag 5 mei 2020 om 14.00 uur zal een informatiesessie plaatsvinden, in de vorm van een webinar. Om zich in te schrijven, dient u een e-mail te sturen naar bi.devco@gob.brussels.