Ontwikkelingssamenwerking
Indiennes faisant la file avec leur récipient, dans la rue.
Uitdelen van voedselpakketten in Chennai.

De coronacrisis versterkt de internationale solidariteit

Nu de wereld een gezondheids-, economische en sociale crisis doormaakt ten gevolge van COVID-19, ondersteunt Brussels International de meest kwetsbare bevolkingen in de Regio Rabat-Salé-Kénitra (RSK), in Kinshasa en in Chennai.

In de huidige context van een wereldwijde gezondheidscrisis, heeft Brussels International geen echte andere optie dan zijn internationale partners te helpen. De meest kwetsbaren onder hen hebben nu al het meeste te lijden onder de crisis, en kunnen op dramatische wijze getroffen worden door de economische en sociale tsunami’s die nog moeten volgen. We moesten dus snel en doeltreffend reageren met concrete en gerichte acties in verschillende steden en regio’s: de Regio Rabat-Salé-Kénitra (RSK), Kinshasa en Chennai.

 

Eerste rechtstreekse samenwerking tussen Brussels International en Enabel

Voor Kinshasa en de Regio RSK sloot Brussels International een partnerschap af met Enabel, het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering. Enabel heeft als opdracht om het Belgische internationale ontwikkelingsbeleid uit te voeren. Het agentschap voert ook missies uit voor andere nationale en internationale instellingen. Zijn expertise wordt erkend in verschillende landen, waaronder de Democratische Republiek Congo (DRC) en Marokko. 

Brussels International zal twee projecten ondersteunen die Enabel reeds uitvoert in Kinshasa en de Regio RSK als respons op de coronacrisis. Voor deze eerste rechtstreekse samenwerking tussen de twee organisaties wordt een bedrag van € 150.000 vrijgemaakt.

 

Focus op de migrantenpopulaties in de Regio Rabat-Salé-Kénitra

In de Regio RSK bevindt zich het grootste aantal migranten op het Marokkaans grondgebied. Het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties bevestigt dat de regio eind 2019 ook het hoogst aantal vluchtelingen telde, namelijk 29%. Daarom zal de impact van de gezondheidscrisis hier groter en meer merkbaar zijn dan elders. 

Twee personen met mondmasker in een kantoor.
Het BHG ondersteunt de openbare Marokkaanse referentie-instelling inzake maatschappelijke bijstand.

Het merendeel van de migranten is actief in de informele economie en raakte bij het begin van de lockdown elke vorm van inkomen kwijt. In de hele regio, en vooral in Rabat, Salé en Témara, werden heel wat economische activiteiten die voornamelijk door migranten uitgebaat werden (straatwinkels, kapperszaken, beauty salons…) stopgezet. Bovendien kunnen deze mensen geen beroep doen op de steunmaatregelen van de Marokkaanse overheid voor mensen die hun formele activiteiten noodgedwongen hebben moeten stopzetten.

Dankzij de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan Enabel ondersteuning bieden aan Entraide Nationale – de openbare Marokkaanse referentie-instelling inzake maatschappelijke bijstand – bij zijn missie om de mensen in deze crisis bij te staan. De medewerkers van de instelling krijgen beschermend materiaal. Dit is in de eerste plaats bedoeld voor de verantwoordelijken, de maatschappelijk werkers en de opleiders van de opleidingscentra van de Regio Rabat-Salé-Kénitra.

 

Het tekort aan medische apparatuur in Kinshasa verhelpen

In Kinshasa nam de Congolese overheid vanaf 10 maart verschillende maatregelen, zoals het uitroepen van de sanitaire noodtoestand en een lockdown van de stad Kinshasa. De crisis zou er extra zwaar kunnen toeslaan door gebrek aan materiaal en middelen. Door een tekort aan water kan men de hygiënische maatregelen moeilijk respecteren. Bovendien kampt het land nog met tal van problemen inzake opsporing, de capaciteit en uitrusting van de ziekenhuizen, de opleiding van zorgverleners, het aanwerken van medisch personeel, enz. 

In deze context zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Enabel helpen om globale bijstand te verlenen op gezondheidsvlak. Die zal hoofdzakelijk bestaan uit het tegemoetkomen aan het schrijnende gebrek aan uitrusting: mondmaskers type FPP2, chirurgische maskers, beschermkappen, medische handschoenen, en beschermpakken en -laarzen.

Een man deelt ontsmettende gel uit aan een andere.
In Kinshasa steunt het BHG de uitrol van globale sanitaire bijstand door het leveren van medische uitrusting.

Dit materiaal is bestemd voor het algemene referentieziekenhuis Saint-Joseph van de gemeente Limeté, dat verantwoordelijk is voor het managen van de coronacrisis voor een geschatte bevolking van 2 miljoen inwoners, alsook voor vijf andere ziekenhuizen in Kinshasa die zieken met corona opvangen.

 

Basishulp voor de meest kwetsbare populaties van Chennai

In India leeft een groot deel van de bevolking in armoede. De lockdown- en social distancing-maatregelen vallen er moeilijk af te dwingen. Met 0,7 ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners beschikt het land bovendien niet over de nodige infrastructuur om de crisis het hoofd te bieden.

Hoewel Tamil Nadu geldt als één van de sterkst getroffen Indische staten, is er nog geen sprake van een gezondheidscrisis ten gevolge van Covid-19 in Chennai. Maar er tekent zich wel een ingrijpende sociaal-economische crisis af, ten gevolge van de algemene lockdown die werd uitgeroepen op 24 maart 2020. De situatie zou wel eens dramatisch kunnen worden voor de arbeiders-migranten en de dagloners, die vooral actief zijn in de informele economie. Men schat dat er 170.000 arbeiders dakloos en zonder inkomen zijn. 

We moeten dringend tegemoetkomen aan de basisbehoeften van deze populatie (water, voedsel, onderdak) en voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat voor kinderen die niet naar school kunnen. Anders zal deze populatie de lockdown-maatregelen in deze grotendeels informele economie niet kunnen blijven naleven.

 

 

WSM (Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale) kende een bedrag van € 50.000 toe aan Chennai. De NGO zal samenwerken met haar lokale partners, zoals het NGO-consortium dat door de lokale overheid wordt erkend als aanspreekpunt voor de coronacrisis, om de arbeiders-migranten en de informele sector (vooral thuiswerkers) rechtstreeks te helpen, tegemoet te komen aan hun basisbehoeften, en kinderen thuis internettoegang te verschaffen.