Ontwikkelingssamenwerking

Publicatie van het jaarverslag van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking

Brussels International publiceerde onlangs het jaarverslag 2019 van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. Dit verslag weerspiegelt de politieke koerswijziging naar aanleiding van de regionale verkiezingen en overloopt de vroegere grondslagen, de eerste resultaten van de nieuwe legislatuur en de toekomstige uitdagingen.

Het jaarverslag 2019 van de ontwikkelingssamenwerking maakt de balans op van de eerste cyclus van het recente beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en beschrijft tegelijk de gevoerde acties tijdens de vorige en de huidige bestuursperiode.

Het verslag herhaalt de prioriteiten van Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris belast met ontwikkelingssamenwerking: het versterken van de stedelijke veerkracht in de partnerregio’s van het BHG in het Zuiden, het promoten van solidair wereldburgerschap in Brussel, het bevorderen van een samenhangend beleid ten gunste van de duurzame ontwikkeling en het verbeteren van de procedures voor het toekennen van humanitaire hulp.

Daarnaast zet het ook de krachtlijnen uit voor de toekomst: in het domein van de internationale betrekkingen en vooral wat de ontwikkelingssamenwerking aangaat meer rekening houden met de talloze aanwezige diaspora’s op het Brusselse grondgebied.

Download het jaarverslag 2019 van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking