Ontwikkelingssamenwerking

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest selecteert 8 projecten ten gunste van een duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in het Zuiden

Met zijn jaarlijkse projectoproep richt Brussels International zijn inspanningen op zijn partnersteden en -regio’s in het Zuiden, met het oog op een leefbare en eerlijke planeet tegen 2030.

Sinds 2013 lanceert Brussels International een projectoproep voor armoedebestrijding in zijn partnersteden en -regio’s in het Zuiden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) draagt op die manier bij aan de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Deze projectoproep krijgt steeds meer weerklank, zowel bij door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp erkende maatschappelijk middenveldorganisaties als bij de verenigingen van de 4de pijler (private initiatieven rond internationale solidariteit) en vzw’s  die zich richten op economische ontwikkeling.

Dit jaar bundelt het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven hub.brussels de krachten met Brussels International voor een gezamenlijke projectoproep rond het thema van de duurzame en inclusieve economische ontwikkeling.  

Er werden een vijftigtal projecten geanalyseerd. Het Selectiecomité (samengesteld uit bestuursleden en externe experten) selecteerde 8 projecten, voor een gezamenlijk budget van ongeveer € 475.000:

  1. ‘Duurzame en inclusieve communautaire initiatieven voor het bevorderen van de rechten van de kwetsbare kinderen van Kimbanseke, Kinshasa’ – SOS Kinderdorpen België
  2. ‘Antwoord op de voedselonzekerheid in Kinshasa’ – Caritas International België
  3. ’Ondersteuning van de professionele inschakeling van de zogenaamde ‘straatkinderen’ van Kinshasa door de creatie van collectieve micro-ondernemingen’ – Louvain Coopération
  4. ‘Tuvakana 2 in Kinshasa’ – Skinfama
  5. ‘Microfinance Kinshasa’ – Racines des 12
  6. ‘J’entreprends@Rabat: stimuleren en versterken van het traject van Marokkaanse vrouwen-ondernemers vanuit een perspectief van innovatie en duurzame ontwikkeling’ – Groupe One
  7. ‘IT ten dienste van het opwaarderen van mensen en materialen, Regio Rabat-Salé-Kenitra’ – ACR+
  8. ‘Urban Entrepreneur Mobile 2 in Paramaribo’ – Vormingplus Citizenne