Ontwikkelingssamenwerking
© BOS+, UCOS, ISF, DBROEJ

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest selecteert 12 projecten ten gunste van solidair wereldburgerschap

Met zijn jaarlijkse projectoproep wil Brussels International de jonge Brusselaars sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap met het oog op een leefbaarder en rechtvaardiger planeet tegen 2030.

In het kader van zijn ontwikkelingssamenwerkingsbeleid lanceert Brussels International sinds 2017 jaarlijks een projectoproep om jonge Brusselaars van 12 tot 25 jaar te sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) draagt zo bij aan de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDG’s). Dit jaar focuste de projectoproep op SDG 10: ‘ongelijkheid tussen landen verminderen’.

Alle ingediende projecten streven twee grote doelstellingen na: enerzijds de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren en dit met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld, en anderzijds de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit van de Brusselse solidariteit over de hele wereld te illustreren.

 

12 geselecteerde projecten

De projectoproep van Brussels International kan rekenen op een toenemende interesse vanwege de  middenveldorganisaties. Dit jaar werden een vijftigtal projecten ingediend en geanalyseerd door het selectiecomité, samengesteld uit leden van het bestuur en externe experts.

Het comité selecteerde 12 projecten, die samen een budget van € 200.000 vertegenwoordigen:

 1. ‘Change-makers : each one of us can make a difference’ – D’Broej
 2. ‘Inequality’ – Kwa !
 3. ‘Do it Belgique’ – Défi Belgique Afrique
 4. ‘Change 2021’ – UCOS
 5. ‘Israël Palestine : pour mieux comprendre’ – Actions in the Mediterranean
 6. ‘Cooperation Games’ – ULB-Coopération
 7. ‘Coding for Equality Education’ – Arts et Publics
 8. ‘Action4rights’ – KIYO
 9. ‘Voyage du Nord au Sud’ – La compagnie des Nouveaux Disparus
 10. ‘Culture d’idées pour plus d’égalité’ – Ras El Hanout
 11. ‘Ma voix pour toi‘ – Echos Communication
 12. ‘Jeune bruxellois conscient’ – Change

© BOS+, ISF, DBROEJ