Ontwikkelingssamenwerking

Lancering van de 2de editie van de Brussels Be Fair Awards

Het platform voor eerlijke handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de 2de editie van de ‘Brussels Be Fair Awards’. Naast de openbare diensten, komen de onderwijsinstellingen met vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking als tweede categorie.

De ‘Brussels Be Fair Awards’ kaderen in het engagement van de Brusselse regering om van het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest (BHG) een Fair Trade Gewest te maken. Ze worden georganiseerd door het platform voor eerlijke handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en belonen elke openbare dienst – en voortaan ook elke onderwijsinstelling – die gevestigd is in het BHG en zich inzet op het vlak van de consumptie en de promotie van de eerlijke en duurzame handel in het Gewest.

Kandidaten kunnen hun dossier uiterlijk tegen 19 mei 2023 opsturen. De Awards worden uitgereikt in oktober 2023.


Brussel Hoofdstad: Fair Trade Gewest in 2024

De campagne ‘Maak van Brussel een Fair Trade Gewest’ werd op 12 mei 2021 gelanceerd in het Brussels parlement door het platform voor eerlijke handel in het BHG. Het doel: tegen 2024 voor Brussel het label ‘Fair Trade Gewest’ verkrijgen. Het platform voor eerlijke handel in het BHG bestaat uit de campagne Communes du commerce équitable (CDCE), het Federaal Ontwikkelingsagentschap Enabel, de Belgian Fair Trade Federation (BFTF), Brussels International, hub.brussels, verschillende lokale overheden en middenveldorganisaties.

Het is de ambitie om van het Gewest een voortrekker van duurzame, solidaire en eerlijke ontwikkeling op zijn grondgebied te maken. Het initiatief krijgt de steun van de minister-president van het Brussels Gewest Rudi Vervoort, de Brusselse staatssecretaris van Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel Pascal Smet, en de federale minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir.


Drie awards voor twee soorten actoren

Voor elke categorie worden drie Awards uitgereikt.

De ‘Fair Buyer’ Award beloont de open­bare dienst en de onder­wi­j­sins­tel­ling die in 2022 de grootste ver­schei­den­heid en/of de grootste hoe­veel­heid fair­tra­de­pro­duc­ten aan­bood aan hun werk­ne­mers, leer­lin­gen en/of gebruikers.

De ‘Fair Speaker’ Award beloont de openbare dienst en de onderwijsinstelling voor hun acties en impact op het vlak van bewust­ma­king en pro­mo­tie rond fair trade bij hun werk­ne­mers, leer­lin­gen, gebrui­kers en andere stakeholders in 2022.

De ‘Sustainable Actor’ Award is ten slotte een erkenning voor de openbare dienst en de onderwijsinstelling die part­ner­schap­pen en syner­giën opzette en/of vervoegde met ini­tia­tie­ven en acto­ren die een eer­lijke, duur­zame en lokale consump­tie willen pro­mo­ten en hier­rond sen­si­bi­li­se­ren.

Het reglement van de ‘Brussels Be Fair Awards 2023’ en het inschrijvingsformulier zijn beschikbaar op de website van Enabel. Daar kan u ook de video bekijken met de winnaars van vorig jaar.

Elke deelnemer moet zijn kandidatuur uiterlijk op 19 mei 2023 indienen via e-mail naar tdc@enabel.be.