Ontwikkelingssamenwerking
Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en Gentiny Mbaka Ngobila, gouverneur van Kinshasa, tekenen het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het BHG en de stadsprovincie Kinshasa.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haalt de banden met Kinshasa aan tijdens een officiële missie

Van 19 tot 25 maart 2022, leidde de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Rudi Vervoort een belangrijke missie naar Kinshasa, de eerste missie naar Congo sinds 2016. Volgens de minister-president betekent deze missie een nieuwe start en een voorbode van volgende missies.

Dit officiële bezoek aan Kinshasa kaderde in een handelsmissie van de drie Gewesten, geleid door het BHG. Het omvatte een politiek, een cultureel, een academisch en een ontwikkelingssamenwerkingsluik naar aanleiding van de samenwerking tussen het BHG en de stadsprovincie Kinshasa.

De missie, die eerder al tweemaal moest uitgesteld worden omwille van de COVID-19-pandemie, werd voorbereid in nauwe samenwerking met de Brusselse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Internationale Betrekkingen Pascal Smet. Die kon evenwel niet deelnemen omdat hij besmet raakte met COVID-19.

De Brusselse delegatie was samengesteld uit afgevaardigden en hoge ambtenaren van het BHG en de Stad Brussel, maar ook heel wat vertegenwoordigers van Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen, universiteiten, culturele en middenveldorganisaties. Tijdens het bezoek stonden de digitalisering, de circulaire economie, gezondheid en cultuur bovenaan de agenda.

De vertegenwoordigers stellen de missie voor, zittend tegenover het publiek
Lancering van de officiële missie naar Kinshasa, geleid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
De protagonisten poseren staand naar aanleiding van de missie van de drie Gewesten
Van links naar rechts, Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, eerste minister van de Democratische Republiek Congo (DRC), Jean-Marie Kalumba Yuma, nationale minister van Economie van de DRC en Johan Indekeu, Belgische ambassadeur in de RDC.


Mooie economische vooruitzichten

Op economisch gebied is het nog te vroeg om besluiten te trekken, maar de vooruitzichten ogen bijzonder rooskleurig. In de komende maanden zullen nieuwe bezoeken nodig zijn, maar verschillende Brusselse ondernemingen uit de telegeneeskunde-, textiel-, bouw- en milieusector tekenden al grote overeenkomsten met hun Congolese collega’s.

Vertegenwoordigers van Brussel en Kinshasa bespraken ook hun ervaringen en behoeften tijdens verschillende seminars over de Congolese economie en de aanwezige kansen in de bouw-, milieu- en digitaliseringssector.


Het versterken van de ontwikkelingssamenwerking

Wat de samenwerking betreft, tekenden minister-president Rudi Vervoort en de gouverneur van Kinshasa Gentiny Mbaka Ngobila een addendum bij het samenwerkingsakkoord, dat het BHG en de stadsprovincie Kinshasa sinds 2016 onderhouden.

Dit addendum omvat nieuwe en concrete krachtlijnen voor samenwerking, met de gezamenlijke wil om die te actualiseren en te versterken op basis van de behoeften van Kinshasa, onder meer inzake digitalisering en sanering. De tekst gaat dieper in op het milieuluik en handelt bijvoorbeeld over mogelijke technische bijstand bij het beheer van huishoudelijk afval, wat een prioriteit uitmaakt voor de Congolese hoofdstad.

Men overweegt ook samenwerking rond de digitalisering van de burgerlijke stand. Binnenkort zal een voorstel voor een pilootproject uitgewerkt worden het gouvernement met Kintambo (zustergemeente van Ukkel), een van de 24 gemeenten van Kinshasa.  

Verder bezocht de delegatie projecten, gefinancierd naar aanleiding van de Projectoproep Zuid van Brussels International. CIProC, een project dat focust op vrouwelijk ondernemerschap in Congo, maakte een sterke indruk. De emoties waren ook tastbaar tijdens gesprekken rond het project Leaving No One Behind, dat zich richt op het sociaal-economische empowerment van de LGBTQI+-gemeenschap.

Leden van de Belgische delegatie en vertegenwoordigers van het project voor een gebouw van de vzw
Bezoek aan het Nandiland-project, dat focust op vrouwelijk ondernemerschap, op initiatief van vzw CIProC.
 
Rudi Vervoort, staand en omringd door de vertegenwoordigers van het project Leaving No One Behind
Het project Leaving No One Behind wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en biedt opleidingen, technische en financiële ondersteuning aan LGBTQI+-ondernemers in Kinshasa.

Ten slotte ontmoette de delegatie leerlingen van de Kibunda-school in Nsele, naar aanleiding van de financiële steun die het BHG sinds 10 jaar geeft aan het WaSH-programma van UNICEF in de Democratische Republiek Congo. De school beschikt nu over een waterput met een inhoud van 2.000 liter. Daarnaast werden ook zes nieuwe aparte toiletten voor jongens en meisjes gebouwd.


Een belangrijk cultureel luik

Kunstenaars uit beide hoofdsteden onderhouden al vele jaren onderlinge contacten. Getuige daarvan het Connexion Kin-festival, het gemeenschappelijke project ‘Histoires de Miroirs’ van de Academie voor Schone Kunsten van Kinshasa en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en ook het Living Traces-project van KANAL-Centre Pompidou.

Zes vertegenwoordigers van Brussel en Kinshasa stellen het project voor in een auditorium
Bewustmaking van jongeren van de historische betrekkingen tussen België en de Democratische Republiek Congo, dankzij het ‘Histoires de Miroirs’-project van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel en de Academie voor Schone Kunsten van Kinshasa, in samenwerking met de VUB.
 
Rudi Vervoort en verantwoordelijken bezoeken de apotheek van het ziekenhuis
Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), bezoekt het ziekenhuis Saint-Joseph van Kinshasa, dat het BHG steunt met geneesmiddelen en voorzieningen via Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap.

De cultuur kreeg dus een belangrijke rol toebedeeld bij de missie. Zo was er een kennismakingsmoment met werk van Congolese en Afrikaanse kunstenaars naar aanleiding van het ‘Esprit des Ancêtres’-project van Géraldine Tobé. Als uitgangbord van de nieuwe schilderkunst in Kinshasa, opende zij de deuren van haar atelier om de delegatie een blik te gunnen op de hedendaagse kunstenaars uit Afrika.

Een werk van de tentoonstelling
Officiële opening van de tentoonstelling ‘Kinshasa-(N)tonga: entre futur et poussière’, naar aanleiding van het ‘Living Traces’-project van KANAL-Centre Pompidou.
 
Portret van de kunstenares voor een kunstwerk
Kunstenares Géraldine Tobé Mutamande stelt haar ambitieuze project ‘Esprit des Ancêtres’ en de betrokken kunstenaars voor in haar atelier.


Onze universiteiten zijn heel actief in de DRC

Bij het academische luik van de missie traden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB) op de voorgrond. Beide universiteiten zijn bijzonder actief in de DRC. Zij stelden hun activiteiten voor en bekeken nieuwe mogelijkheden om samen te werken tijdens een seminar. Tijdens de openingszitting overhandigden professoren van de VUB en de ULB de gedigitaliseerde documenten uit het koloniale archief officieel aan het Institut National des Archives du Congo (INACO). Dit kadert in het onderzoeks- en digitaliseringsproject DIGICOLJUST, dat de steun geniet van het Federaal Wetenschapsbeleid. De ULB tekende ook een overeenkomst met de Nationale Orde van Architecten van de Democratische Republiek Congo, om tien jaar van intensieve samenwerking te formaliseren en bestendigen.  

De protagonisten bij de officiële overhandiging
Ondertekening van een overeenkomst tussen de ULB en de Nationale Orde van Architecten van de Democratische Republiek Congo.