Ontwikkelingssamenwerking
Participants assis face aux orateurs, dans l’hémicycle du Parlement bruxellois
Jaarlijkse dag van het Soliris.brussels-platform, op 17 november 2022 in het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse internationale solidariteitsactoren komen samen in het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 17 november 2022 organiseerde Soliris.brussels, het ondersteuningsplatform voor de internationale solidariteit, zijn jaarlijkse dag in het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor die gelegenheid herbevestigde Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, zijn steun aan het platform.

Soliris.brussels is een platform voor de uitwisseling van informatie, tools en goede praktijken tussen Brusselse internationale solidariteitsactoren.

Het is actief sinds 2020 en wil enerzijds de diensten voor ‘internationale solidariteit’ of ‘solidair wereldburgerschap’ van de gemeentebesturen, en anderzijds de leden van verenigingen en diasporaorganisaties (Congo, Kameroen, Guinee, Hoorn van Afrika) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), met elkaar in contact brengen. Deze actoren blijven al te vaak binnen hun vertrouwde omgeving en krijgen zo de kans om de handen in elkaar te slaan tijdens uiteenlopende evenementen.


De jaarlijkse dag van Soliris.brussels in het Brusselse parlement

Op 17 november 2022 verwelkomde het parlement van het BHG de jaarlijkse dag van het Soliris.brussels-platform.

Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, zet in op het versterken van de internationale solidariteit in het BHG en herbevestigde naar aanleiding van deze dag zijn steun aan het platform.

Deelnemers luisteren zittend naar de toespraak van Pascal Smet.
Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, herbevestigde zijn steun aan Soliris.brussels.


Panelgesprekken met internationale solidariteitsactoren

Er werden meerdere panelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers van de Gemeente Anderlecht, de Stad Brussel, de federatie ACODEV, vzw Change en andere verenigingen uit het middenveld (ngo’s, diasporaorganisaties, internationale federaties).

Bij die gesprekken werd nagedacht over verschillende kwesties: welke plaats krijgt de gendergelijkheid toegekend in de internationale solidariteitsacties? Hoe beschouwen we de relaties tussen de culturele wereld en die van de internationale samenwerking? Hoe pakken we de vele vormen van dekolonisatie aan en welke acties voeren we?  

De deelnemers praten, zittend aan een tafel.
Panel over gendergelijkheid in de internationale solidariteitsacties.

De dag werd afgesloten met overvloedige, lekkere en gezonde specialiteiten uit Syrië. De catering werd verzorgd door vzw See Me, die de knowhow van vluchtelingen in de kijker plaatst en zo hun socio-professionele integratie bevordert.


Meer weten? Raadpleeg de activiteiten en de newsletter van Soliris.brussels.