EFRO Beliris
De Grote Tribune © Tim Van de Velde

Een nieuw project voor de renbaan van Bosvoorde

De werken aan de Renbaan van Bosvoorde zijn opnieuw opgestart. De Brusselse overheid en de privésector zetten samen hun schouders onder dit project, dat de site zal omtoveren tot een gewestelijke ontmoetingsplek met natuur, educatie en recreatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De site van de Renbaan van Bosvoorde staat open voor een divers publiek als ontmoetingsplaats tussen stad en bos, een toegangspoort tot het woud met een waardevolle biodiversiteit. Het doel? Een harmonieus evenwicht tussen het verwelkomen van bezoekers en de bescherming van de natuur.

Wandelpad, weide en bomen op het domein
De site heeft mooie groene ruimten © Leefmilieu Brussel


Een publiek-private samenwerking  

Het nieuwe ‘Renbaan’-project betekent niet het einde van alle privéactiviteiten die op het terrein te vinden zijn, zoals de golfbaan of het project dat sinds 2016 wordt uitgerold (minigolf, horeca enz). Onder de gezamenlijke leiding van de drie betrokken partners, Leefmilieu Brussel, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en Drohme, wil men een mozaïek van specifieke plaatsen en activiteiten creëren, met behoud van de biodiversiteit.

Het project krijgt een subsidie van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een uniek project voor het Gewest

Meer dan ooit dwingt de klimaatverandering ons om over te schakelen naar een milieubewustere maatschappij. De noodzaak om de natuur in steden te behouden wordt ook steeds duidelijker.

Maar hoe kunnen we het woud en zijn biodiversiteit vrijwaren en tegelijk de Brusselaars en andere bezoekers de mogelijkheid bieden om opnieuw in contact te komen met de natuur? Dergelijke vragen zijn nog nijpender in sanitaire crisistijden.

Om hierop een antwoord te bieden, besloot het Brussels Gewest om een educatieve en recreatieve groene ruimte voor het hele Gewest aan te leggen op de site van de voormalige Renbaan. Dit ambitieuze en vernieuwende project past in een logica van multigenerationeel maatschappelijk nut, met bijzondere aandacht voor gezinnen, kinderen en scholen.

Wandelpad, weide en bomen op het domein
De site heeft mooie groene ruimten © Leefmilieu Brussel
 
Blik op het ‘Village des Paris’ onder een blauwe hemel
Het ‘Village des Paris’ is de belangrijkste toegang tot de site. Vroeger was dit het onthaal, waar het publiek kwam om te gokken en voor andere feestelijke aangelegenheden. © Leefmilieu Brussel


De Renbaan: waar stad en bos samenkomen

Sinds de aanleg van de Renbaan aan het einde van de 19de eeuw, had de site altijd al een recreatief aspect. Met dit nieuwe project komt daar nu ook aandacht voor natuur en natuureducatie bij.

Als toegangspoort tot het Zoniënwoud is deze site een belangrijke plaats waar het ontvangen van bezoekers kan samengaan met de bescherming van het woud, dankzij de nodige sensibilisering rond het juiste gebruik ervan. De site zal worden toegevoegd aan het bestaande netwerk van toegangspoorten naar het Zoniënwoud (Groenendaal, Park van Tervuren, Rood Klooster, enz).  

Deze ‘toegangspoorten’ moeten, zoals bepaald in het Beheerplan van het Zoniënwoud, de bezoekersstroom ‘leiden’ naar gemakkelijk toegankelijke plaatsen die zijn uitgerust met de nodige voorzieningen (voor wandelingen, sport…), en tegelijk het kwetsbare hart van het bos beschermen.

Een gewestelijk centrum voor natuur, educatie en recreatie

Het aspect van de milieu-educatie zal worden verzekerd door het toekomstige Woudhuis. Dat zal tegelijk dienst doen als onthaalcentrum en als museumruimte. Gezinnen en scholen kunnen er via een interactief en ludiek parcours antwoorden vinden op vragen over de natuur en het bos.

Het publiek zal ook op de site terechtkunnen voor sociaal-recreatieve en sportieve activiteiten, aangepast aan de natuurlijke omgeving: wandelroutes, speeltuin, ontspanningsweide. Het gaat om gratis activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn en ontmoetingen stimuleren.