EFRO Beliris

Een kinderdagverblijf voor het OCMW van Schaarbeek

Tegen het voorjaar van 2023 zal er een nieuw kinderdagverblijf opgericht worden voor het OCMW van Schaarbeek. Het project komt er met de steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Het nieuwe kinderdagverblijf werd ‘Courte Échelle’ gedoopt en krijgt een onderkomen in het vroegere OCMW-kantoor aan de Haachtsesteenweg, na een grondige renovatie van het gebouw.

Van de 60 beschikbare plaatsen, zijn er 48 voorbehouden voor OCMW-begunstigden met een socioprofessioneel inschakelingsproject, die op zoek zijn naar werk, een opleiding volgen, via een inschakelingscontract (artikel 60) tewerkgesteld zijn of die zich in een nood- of crisissituatie bevinden. De andere twaalf plaatsen zijn bestemd voor kinderen van de personeelsleden van het OCMW.

Het project krijgt een bedrag van 1,1 miljoen euro steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), waarvan 50% ten laste genomen wordt door de Europese autoriteiten en 50% door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Een antwoord op reële behoeften

Het initiatief is het resultaat van jarenlang denkwerk over de specifieke opvangbehoeften van de begunstigde burgerstegen de achtergrond van een voortdurend gebrek aan opvangplaatsen.

Het project is gebaseerd op een tweevoudige vaststelling: enerzijds dat veel onthaalstructuren met een publiek tarief vaak enkel toegankelijk zijn voor werkende ouders en anderzijds dat structuren met een vrij tarief (privésector) meestal financieel onbereikbaar zijn voor behoeftige families.

De departementen Socioprofessionele Inschakeling (SPI) en Sociale Bijstand (DSB) van het OCMW van Schaarbeek benadrukken al vele jaren hoezeer geen toegang hebben tot een opvangplaats het socioprofessionele inschakelingstraject belemmert. Omwille van deze reden ondersteunt het OCMW het reserveren van opvangplaatsen voor zijn begunstigde burgers al financieel.

Verder werd dit project gelanceerd vanuit de overtuiging dat een kinderdagverblijf een plaats van ontwikkeling en socialisatie vormt voor alle kinderen, ongeacht de moeilijkheden die hun ouders al dan niet ondervinden.