EFRO Beliris

BrugeoTool, een applicatie ten dienste van de geothermie in Brussel

De BrugeoTool-applicatie werd eind 2020 gelanceerd naar aanleiding van het EFRO-project BruGeo. De tool zal het opzetten van geothermie-projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereenvoudigen.

Dankzij de combinatie van ondiepe verticale geothermie met een warmtepomp, kan men gebouwen (woningen, industriële sites, kantoren…) zowel verwarmen als koelen. Deze schone energiebron houdt tal van voordelen in: ze is vrijwel overal beschikbaar, wordt enkel geproduceerd wanneer er een energiebehoefte is en vergt geen transport, aangezien de energie wordt verbruikt op de plaats waar ze wordt geproduceerd. Mits een correcte dimensionering van de installatie, kan men geothermie beschouwen als een onuitputtelijke bron van warmte en ook koude. Met dergelijke troeven in de hand, kan de technologie een rol spelen in het koolstofvrij maken van de energiemix.

In Brussel werd de ontwikkeling van de geothermie tot vandaag afgeremd door een gebrek aan kennis – van de technologie, maar ook van gegevens over de ondergrond.

 

BruGeo stimuleert de toepassing van geothermie in Brussel

Het BruGeo-project wil het inzetten van ondiepe verticale geothermie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) promoten en bevorderen. Het geniet financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en wordt gecoördineerd door het Geomechanisch Labo (BAtir) van de Université libre de Bruxelles. Het EFRO-programma investeert 970.000 euro (waarvan 50% afkomstig van de Europese Unie en 50% van het BHG) op een totaalbudget van 1.080.000 euro.


De nodige informatie leveren voor geothermische projecten

Om het gebruik van geothermie in het BHG te bevorderen, werd BrugeoTool bedacht, ontwikkeld en online geplaatst door Leefmilieu.Brussels in samenwerking met Université libre de Bruxelles (ULB), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de Belgische Geologische Dienst en het CSTC (Centre scientifique et technique de la construction).

Vue aérienne de Bruxelles, illustrations et coupes du sous-sol


De tool richt zich tegelijk tot de geotechnische experts (studiebureaus), de projectbeheerders en de geïnteresseerde burgers. Hij levert alle nodige informatie voor het opzetten van geothermie-projecten. Via de doordachte en intuïtieve interface kan men de (pre)haalbaarheid van een ondiep verticaal geothermie-project beter inschatten en de verschillende stappen inplannen om zo de risico’s te beheren.

Men kan op basis van het adres van een perceel in het BHG en via 1D-, 2D- en 3D-visualistietools gedetailleerde informatie verkrijgen over de ondergrond en zijn geothermische eigenschappen, de aanwezigheid van diepe grondwaterlagen, de risico’s op vervuiling van de ondergrond of de aanwezigheid van andere geothermische installaties in de naaste omgeving.

Er bestaat eveneens een tool voor het predimensioneren van een geothermische installatie en ook een reeks van typische dimensioneringen voor verschillende soorten gebouwen, die overeenstemmen met de gebouwen in Brussel.

BrugeoTool omvat tevens interessante functies voor de professionals uit de wereld van de geowetenschappen en de bouw. Zo kan men de geologie, de hydrogeologie, de milieueisen in functie van de locatie en bepaalde in-situ testverslagen in het Brussels Gewest in detail raadplegen.

Projectcoördinator en docent aan de ULB Pierre Gerard licht het initiatief toe: “Het ontwikkelen van tools die beantwoorden aan de behoeften van professionele kringen, maakt deel uit van het takenpakket van de universiteit. De partners binnen BruGeo hopen dat deze applicatie op termijn tegemoet zal komen aan de behoeften van de betrokken actoren en zal bijdragen aan het uitbouwen van de geothermie in Brussel.”