In Europa

Conferentie over het EU-beleid inzake de Community Land Trusts

Op 4 december organiseerden de partners van het Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities-project (SHICC) een online conferentie over het ontstaan van een Europees Community Land Trusts-model (CLT) en de relevantie ervan voor de politieke agenda van de Europese Unie (EU).

Gezien de noodzaak om initiatieven voor toegankelijke huisvesting aan te moedigen, stelde dit evenement zich tot doel om een krachtiger politiek engagement te genereren vanwege de stakeholders van de EU, om beter samen te werken en de krachten te bundelen voor het ondersteunen van de groeiende CLT-beweging in Europa.

De conferentie werd ingeleid door Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris voor stedenbouw en erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, buitenlandse handel, brandbestrijding en dringende medische hulp. Als lid van het Europees Comité van de Regio’s participeert Pascal Smet, samen met andere Europese spelers, aan het beleid op het gebied van maatschappij, onderwijs, werkgelegenheid, cultuur en territoriale cohesie.


Het onafgebroken bevorderen van betaalbare huisvesting  

De CLT’s zijn democratische organisaties zonder winstoogmerk, die betaalbare woongelegenheden ontwikkelen en beheren. Zo kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen een koopwoning verwerven dankzij een origineel model, waarbij gebouw en grond los van elkaar staan. De gezinnen zijn eigenaar van de woning, maar huren de grond die de beheerders van de CLT samen in eigendom of beheer houden. Vandaag telt Europa zowat 170 stedelijke CLT’s, die hand in hand werken met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de lokale besturen.  

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CLT-pionier in Europa

De Community Land Trust Brussel (CLTB) ontwikkelt blijvend betaalbare woonprojecten in Brussel voor mensen met bescheiden middelen, op gedeelde gemeenschapsgronden. Als sociale vastgoedontwikkelaar biedt CLTB een innovatief en duurzaam antwoord op de wooncrisis. De collectieve benadering van deze woonprojecten smeedt veerkrachtige en solidaire gemeenschappen in een rechtvaardige en inclusieve stad. Sinds zijn oprichting in 2012, leverde de CLTB 9 huisvestingen af, terwijl er nog 120 in de steigers staan.

“Net zoals andere steden en regio’s in de EU, krijgt Brussel pioniersprojecten toegekend met de steun van Europa,” vertelt Pascal Smet. Wij zijn bijzonder trots op het Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities-project (SHICC). Het doel is om gedurende drie jaar CLT’s op te richten met de steden Gent, Rijsel en Londen. Het SHICC-project kwam tot stand met steun van het Europese programma Interreg North-West Europe, binnen het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Als initiatiefnemer wordt de CLTB, samen met de stad Rijsel, verantwoordelijk voor het globale projectmanagement. Dat maakt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) een CLT-pionier op het Europese continent.”

Van september 2017 tot september 2020 investeerde het SHICC-project in vier bestaande CLT’s in Brussel, Gent, Rijsel en Londen. Daarbij waakte het over de ontwikkeling van een lokaal, regionaal en nationaal ondersteuningsbeleid en een financierings- en reglementeringskader voor de CLT’s.

“Na afloop van dit project willen we een veralgemeend CLT-model verwezenlijken in het BHG en hiervoor ook erkenning verkrijgen op internationale schaal, als gebruikelijke optie voor het woningaanbod en de standsvernieuwing,” besloot Pascal Smet.

 

Getuigenis

© Nader Iskander Diab

“Nu voel ik mij eindelijk gerust. Ik ben niet langer bang dat mijn huisbaas mij op straat zal zetten, dat ik moet uitkijken naar een nieuwe flat en vaststellen dat de huurprijzen alweer fors gestegen zijn, dat eigenaars niet willen verhuren aan iemand met mijn Arabisch klinkende naam of aan een gezin met meer dan twee kinderen.” Voor Driss, één van de nieuwe CLT-bewoners in de gemeente Molenbeek, was het een grote opluchting. Maar Driss kreeg niet zomaar een nieuwe woning toegekend vanwege een liefdadigheidsorganisatie. Sinds zeven jaar vertegenwoordigt hij de bewoners op vrijwillige basis in de raad van bestuur van de CLT Brussel. Hij stond ook mee aan de wieg van de maandelijkse rommelmarkt, die de bewoners van het nieuwe woonproject organiseren. Dankzij het CLT-model krijgen mensen met een bescheiden inkomen blijvend een betaalbare huisvesting, maar ook de gelegenheid om als eigenaar van hun huis kapitaal op te bouwen. Met dit model krijgen ze een actieve rol in de bouw van een rechtvaardiger stad en inclusieve wijken.