In Europa

Een sterker Europa

Het jaar 2020 stond in het teken van het akkoord tussen de staatshoofden en de regering van de Europese Unie over de begroting 2021-2027 (ruim 1.800 miljard euro), en van het post-corona herstelplan NextGenerationEU.

Omwille van de pandemie en om een duurzaam, homogeen, inclusief en voor alle lidstaten eerlijk herstel te verwezenlijken, ontwikkelde de Europese Commissie een nieuw tijdelijk herstelinstrument: NextGenerationEU. Door dit instrument met een enveloppe van 750 miljard euro, evenals de versterking van de langetermijnbegroting voor de periode 2021-2027, zal de totale financiële capaciteit van de Europese Unie 1.800 miljard euro bedragen.

Dit historische herstelplan zal de digitale en groene transitie versnellen met enkele krachtige beslissingen: vermindering van onze CO2-uitstoot met minstens 55% tegen 2030, onomkeerbare beslissing om gezamenlijk te lenen, te investeren en te hervormen, en langetermijndoelstellingen voor een sterker Europa dat efficiënter bijdraagt aan een rechtvaardiger wereld.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest denkt reeds volop na over de voorbereiding van het programma 2021-2027 in functie van de informatie waarover we vandaag beschikken, en stelt een projectoproep in het vooruitzicht tegen eind 2021.