In Europa

Conferentie over het beleid van de Europese Unie inzake Community Land Trusts

Noteer in uw agenda: op 4 december 2020 organiseren de partners van het Europese interregionale project Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC) een virtuele conferentie over het beleid van de Europese Unie (EU) inzake Community Land Trusts (CLT).

De conferentie met als titel ‘Community Land Trusts: Building Common Ground across Europe’ vormt de gelegenheid om de balans op te maken van het ontstaan van een Europese CLT-beweging en de relevantie ervan voor de politieke agenda van de EU.

Dankzij de CLT’s kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen een koopwoning verwerven dankzij een origineel model, waarbij gebouw en grond los van elkaar staan. De gezinnen zijn eigenaar van de woning, maar huren de grond die de beheerders van de CLT samen in eigendom of beheer houden.

Het doel van de conferentie? Een krachtiger politiek engagement genereren vanwege de stakeholders van de EU om beter samen te werken en de krachten te bundelen voor het ondersteunen van de groeiende CLT-beweging in Europa.

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, zal de conferentie inleiden en afsluiten. Hij zal de Brusselse CLT-initiatieven voorstellen.