In Europa
illustration et dates de l’European Week of Regions and Cities 2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deel aan de Europese Week van Regio’s en Steden 2020

Zoals elk jaar neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest half oktober deel aan de European Week of Regions and Cities.

Op 14 oktober stelt Brussels International duurzame projecten voor aan de burgers en de pers, die de steun genieten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op diezelfde dag zullen verschillende Brusselse instellingen deelnemen aan de workshop #territorialdata: Maps and Visualisations, gewijd aan territoriale gegevens.

Op 19 oktober zal Alain Maron, de Brusselse minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, lokale initiatieven rond de energie-efficiëntie van gebouwen voorstellen tijdens een workshop, gewijd aan de energiearmoede.

Op 20 oktober ten slotte zal Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, een presentatie geven over de groene transitie van het Gewest tijdens het seminarie ‘Cities & Regions in Green Transition’.

De European Week of Regions and Cities (Europese Week van Regio’s en Steden) biedt steden en regio’s de kans om aan te tonen hoe ze groei en tewerkstelling creëren, hoe ze het cohesiebeleid van de Europese Unie uitvoeren en hoe belangrijk het lokale en regionale niveau zijn voor een goed Europees bestuur.    

De editie 2020 loopt over drie opeenvolgende weken en vindt voornamelijk virtueel plaats. Elke week is gewijd aan een thema: het betrekken van de burgers, cohesie en samenwerking, en Groen Europa.   

 

Persvoorstelling van duurzame projecten

Het BHG neemt elk jaar deel aan dit evenement. Voor de 18de editie focust ons Gewest op Groen Europa, met om te beginnen op 14 oktober een presentatie van duurzame Brusselse projecten die tot stand kwamen met Europese steun.

Op 14 oktober nodigt Brussels International, in samenwerking met de DG REGIO van de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s, de pers uit naar Brussel voor de voorstelling van twee projecten die in het teken staan van een groener Europa en steun krijgen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): Usquare.brusselsen het duurzame zwembad van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Beide projecten maken kaderen in de energietransitie van de openbare infrastructuur, zoals omschreven in Prioriteitsas 3 van de EFRO-programmatie 2014-2020, die de ontwikkeling van de kringloopeconomie en het rationele grondstoffengebruik aanmoedigt.

 

Usquare.brussels, een nieuwe internationale en duurzame universiteitswijk

Usquare.brussels is het reconversieproject van de voormalige Rijkswachtschool tot een duurzame wijk. Met de creatie van een internationale en multiculturele universiteitswijk in het hart van Brussel en Europa, wil dit project een referentie zijn, zowel op technisch gebied (kringloopeconomie, energieprestatie…) als wat het samenleven betreft (groepsprojecten, solidariteit…).   

Met de vernieuwing van de site wordt het architecturaal patrimonium opgewaardeerd, richt men openbare ruimte opnieuw in en creëert men huisvesting. Tegelijk ontwikkelt men een interuniversitaire pool, gewijd aan duurzame ontwikkeling, kennisdeling en -verspreiding, ondernemerschap en innovatie. De EFRO-tussenkomst is bestemd voor de zeer energiezuinige renovatie van gebouwen voor gedeelde en collectieve universitaire uitrustingen.

Dit project van de Université libre de Bruxelles (ULB), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) geniet de financiële steun Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een bedrag van 11,8 miljoen euro op een totale investering van bijna 18 miljoen euro). De EFRO-investering wordt gebruikt voor de renovatie van verschillende gebouwen op een oppervlakte van 10.000 m2. Hun jaarlijkse CO2-productie zal verminderen met 3.000 ton.

De MSI werd belast met de projectontwikkeling van de toekomstige site. In de overgangsperiode kreeg de vereniging See U er een tijdelijk onderkomen om de site open te stellen voor de buurtbewoners en nieuw leven in te blazen, voor de werken van start gaan.   

Kijk op de gebouwen en het project Usquare.brussels
Usquare.brussels, reconversieproject van de voormalige Rijkswachtschool

Een nieuw duurzaam zwembad op de VUB-campus

Dankzij een ander duurzaam project, het nieuwe zwembad van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), is het BHG ongeveer 400 m² wateroppervlakte rijker voor zwemlessen en recreatief zwemmen.

Binnenzicht op het bad voor zwemlessen
Het nieuwe duurzame zwembad van de VUB

De CO2-productie van deze nieuwe, compacte en energiezuinige landmark, wordt beperkt met ruim 500 ton per jaar in vergelijking met de vroegere infrastructuur. Zo draagt die bij aan de vooropgestelde doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie. Door de renovatie van het zwembad kon ook een bad voor zwemlessen aangelegd worden.  

Het nieuwe sportcomplex komt tegemoet aan de creatie van een aangename en leefbare stadsomgeving en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Het bevestigt de wil van de  VUB om sterke banden te smeden met de omringende gemeenschap. Op termijn verwacht men er ongeveer 130.000 bezoekers per jaar.

De tussenkomst van het EFRO en het BHG in dit project bedraagt 2,03 miljoen euro op een totale investering van 7,8 miljoen euro.

 

Deelname van het BHG aan de workshop over territoriale gegevens voorstelling van een virtuele stand

Eveneens op 14 oktober kunnen de steden en regio’s hun tools in verband met territoriale gegevens en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voorstellen tijdens de workshop #territorialdata: Maps and Visualisations. Met deze sessie wil men de kracht aantonen van territoriale gegevens, die de basis vormen voor een ruimtelijke weergave en zo inzicht verschaffen in het territorium en die het nemen van beslissingen en de flexibiliteit bevorderen.

Het BHG wordt er virtueel vertegenwoordigt door leefmilieu.brussels, urban.brussels en perspective.brussels, met een voorstelling van Be Sustainable . Dit platform bundelt de verschillende spelers die werken rond ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (regionale en gemeentebesturen, promotoren, ontwikkelaars, consultants…), met het oog op een efficiënte samenwerking bij projecten voor duurzame wijken.  

Be Sustainable stimuleert wederzijdse inspiratie en kennisdeling, en brengt de professionals in contact met innoverende praktijken en concrete oplossingen. Het platform biedt een toolbox en een begeleidingsdienst aan voor het verwezenlijken van projecten voor duurzame wijken in het kader van het Brusselse Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

 

Tussenkomst van de Brusselse minister Alain Maron tijdens de Europese workshop over energiearmoede

Op 19 oktober organiseren Gent, de Metropool Rijsel, Wenen en het BHG een workshop over energiezuinige renovatie, met de focus op de kwetsbare gezinnen. Greenovate! Europe, het Europese netwerk voor duurzame innovatie, zal het virtuele debat in goede banen leiden. De workshop zal handelen over hoe steden gezinnen met een laag inkomen toegang kunnen verschaffen tot programma’s voor energiezuinige renovatie.

De Brusselse minister Alain Maron, de Brusselse minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, zal er de Brusselse initiatieven rond de energie-efficiëntie van gebouwen voorstellen.

 

Presentatie door de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet tijdens het seminarie ‘Cities & Regions in Green Transition’

Met hun grote concentratie aan inwoners en economische activiteiten, zoeken de hoofdsteden en grootstedelijke gebieden manieren om hun doelstellingen te verwezenlijken inzake de beperking van de CO2-emissies door het vervoer, de energie-efficiëntie van gebouwen en het invoeren van de principes van kringloopeconomie.

Tegen die achtergrond zal het BHG op 20 oktober als partner van het Netwerk van Hoofdsteden en Regio’s optreden voor de organisatie van het seminarie Cities & Regions in Green Transition. Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, zal er een presentatie verzorgen over de groene transitie van het BHG.

Via deze tussenkomsten en presentaties wil ons Gewest benadrukken dat Brussel in staat is om duurzame projecten op te zetten voor een groener Europa, waar de burgers de vruchten van plukken.