In Europa
Visuel d’annonce des gagnants du SUMP Award

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move: winnaar van de SUMP Award 2020

Good Move, het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan van Brussel, kreeg de SUMP Award 2020 toegekend. De prijs wordt uitgereikt door de Europese Commissie en bekroont lokale en regionale besturen voor hun uitmuntendheid op het gebied van duurzame stedenbouwkundige mobiliteitsplanning.

Good Move kreeg in het bijzonder lof toegezwaaid voor zijn ambitie en zijn participatief proces. Het plan moet de luchtkwaliteit en de levenskwaliteit van de inwoners van het Brussels Gewest gevoelig helpen verbeteren.

 

Een ambitieus plan

Het nieuwe duurzame stedenbouwkundige mobiliteitsplan is bijzonder ambitieus en steunt op enkele fundamentele principes. Om te beginnen wil het ‘verkeersluwe wijken’ creëren, waar de verkeerssnelheid beperkt is tot 30 km/u en waar doorgaand verkeer geweerd wordt. In de tweede plaats staan duurzame vervoersmodi (zoals de fiets en het openbaar vervoer) centraal in de strategie: het doel is om het aantal verplaatsingen met de eigen wagen sterk te beperken. Het Good Move-plan omvat eveneens de Vision Zero: nul doden en nul zwaargewonden op de Brusselse wegen tegen 2030. Ten slotte steunt de strategie ook op innovatieve tools, zoals het MaaS-concept (Mobility as a Service), een visie op mobiliteit waarbij de burgers kunnen kiezen voor de vervoersmodi die het best aan hun behoeften tegemoetkomen.  

 

Famille dans la rue, les parents à pied et les enfants à vélo

 

Een participatieve benadering

Voor de uitwerking van het plan moest men nadenken op grootstedelijke schaal en tot een visie komen die werd gedeeld door de 19 Brusselse gemeenten én door de inwoners. Daarom raadpleegde men – naast het officiële overleg met de gemeenten – ook 8.000 burgers en honderden verenigingen, die hun mening gaven tijdens een openbaar onderzoek, uitgevoerd in 2019. Hun commentaren en aanbevelingen lagen mee aan de basis van de definitieve versie van het Good Move-plan, dat op 5 maart 2020 werd goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Logo de Good Move   Sur une place, 3 jeunes consultent des panneaux d’information Good Move

 

De SUMP Award, internationale erkenning

Het uitreiken van de SUMP Award bekroont de kwaliteit van het Good Move-plan en zijn ontstaansproces. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg deze prijs al eens toegekend in 2016 voor zijn strategisch plan voor goederenvervoer. Deze nieuwe Award draagt bij aan het positieve imago van Brussel op internationaal niveau. En dat is goed nieuws.

Voor een beeldverslag kan u hier de video van de 8ste editie van de SUMP Award bekijken.