EFRO Beliris
Fietsers op het toekomstige fietspad langs de steenweg
Simulatie van het fietspad op de Vilvoordsesteenweg, bron Brussel Mobiliteit.

Het EFRO en de zachte mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert verplaatsingen met de fiets en duurzame mobiliteit aan de hand van verschillende stedenbouwkundige projecten. Het krijgt hiervoor de steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) stelt alles in het werk om vlotte verplaatsingen in Brussel te verwezenlijken en de zachte mobiliteit te versterken, onder meer door het fietsverkeer comfortabeler te maken. Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) draagt bij aan diverse lopende projecten.

 

Aanleg van de GFR Canal-Kanaal naar aanleiding van het Veloroute-project  

De gewestelijke fietsroute Canal-Kanaal wordt aangelegd naar aanleiding van het Veloroute-project en met de steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De werken zijn onlangs opgestart en willen verplaatsingen te voet en met de fiets in het Gewest aanmoedigen door de continuïteit van de voetgangers- en fietstrajecten.

De GFR Canal-Kanaal loopt langs het kanaal Willebroek-Brussel-Charleroi en doorkruist het BHG diagonaal over een lengte van ongeveer 15 km. Dit is een strategisch traject voor het Gewest, want het kruist andere fietsroutes en talrijke punten. Het maakt de verbinding mogelijk met het stadscentrum, paalt in het noorden en het zuiden aan de gewestelijke Groene Wandeling en doorkruist vooral de Kanaalzone, een prioritaire zone voor stadsvernieuwing.

Het Veloroute-project voorziet de bouw van drie fiets- en voetgangersverbindingen onder de Van Praet-, de Jules de Trooz- en de Sainctelette-brug, en de aanleg van een fiets/voetgangerspad (voor fietsverkeer in beide richtingen) op de Vilvoordsesteenweg. Dit initiatief van Brussel Mobiliteit verkreeg een subsidie van het EFRO voor een bedrag van 6,8 miljoen euro, waarvan 50% gespijsd door het BHG en 50% door Europa.  

Zicht op het Kanaal met de voorziene fietsdoorgang, Jules De Trooz-plein en -brug
Simulatie van de fietsverbinding aan het Jules De Trooz Plein, bron Brussel Mobiliteit.

 

CycloParking: eenvoudiger fietsen stallen in Brussel   

Tussen 2005 en 2016 is het aantal fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) meer dan verdrievoudigd. Ten gevolge van die toename vinden de fietsers vandaag onvoldoende oplossingen om hun fiets te stallen in de stad. 

Om hieraan tegemoet te komen beheert en ontwikkelt CycloParking een netwerk van overdekte en beveiligde fietsenstallingen. Het project voorziet een innovatief systeem voor het ter beschikking stellen van beveiligde fietsparkeerplaatsen, langs de weg en in overdekte infrastructuren. Met behulp van een online-platform en een mobiele app kunnen de gebruikers hun locatie beheren, betalingen uitvoeren en beschikbare plaatsen vinden en  ontgrendelen.

In 2020 tellen 17 gemeenten samen al 371 fietsboxen en drie parkings bij omwonenden. Daarnaast zijn er nog drie grote openbare parkings (Ceria, Beurs en De Brouckère) en 7 stallingen voor 10 fietsen. Zo biedt CycloParking nu ruim 3.050 fietsparkeerplaatsen aan voor gewone fietsen en 24 voor bakfietsen.

Het project, een initiatief van vzw CyCLO, verkreeg een EFRO-subsidie voor een bedrag van 2,1 miljoen euro, waarvan 50% gefinancierd door het BHG en 50% door de Europese instellingen.

fietsen in een box voor het gebouw van vzw CyCLO
De boxen van CycloParking, een beveiligde fietsenstalling.

 

Brussel ontdekken op de fiets

De EFRO-directie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel stelt drie geleide fietstochten voor in de Kanaalzone, waar u de projecten voor stadsvernieuwing, sociale, economische en ecologische opleving kunt ontdekken, die tot stand komen dankzij de gezamenlijke financiering door het BHG en Europa. Zo maakt u kennis met een Europa dat dicht bij zijn burgers staat en dat lokale en concrete projecten in Brussel ondersteunt.

De gratis fietstochten worden georganiseerd op specifieke data en regelmatig aangekondigd via  sociale media. Er worden fietsen ter beschikking gesteld van de deelnemers. Voor meer info, stuur een mailbericht naar efro@gob.brussels.

aankondiging van een geleide fietstocht
Ontdek de Brusselse Kanaalzone met de fiets.