EFRO Beliris

COVID-19: Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlenen financiële steun aan de kmo’s

Brusoc financiert sinds 15 jaar Brusselse kmo’s (of zko’s) die problemen ondervinden om een financiering te verkrijgen bij de traditionele banken. Het krijgt hiervoor de steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het filiaal van finance.brussels verstrekt leningen op maat van de financieringsbehoeften van de ondernemers en begeleidt hen. Dergelijke microkredieten helpen zeer kleine ondernemingen om werkgelegenheid te creëren of zich lokaal te ontwikkelen. Sinds twee jaar financiert Brusoc eveneens coöperatieve bedrijven en sociale ondernemingen.  

Veel van deze ondernemingen hebben sterk te lijden onder de coronacrisis. De Europese Unie is zich daarvan bewust en keurde in april een regelgeving goed om deze financieringen te vergemakkelijken. Het Brusselse EFRO-programma paste daarop zijn verbintenissen aan, zodat Brusoc een flexibel antwoord kan bieden op de behoeften van de ondernemingen. Zo zijn leningen van kleinere bedragen of met een kortere looptijd nu mogelijk, om het werkkapitaal te spijzen, achterstallige betalingen (ten gevolge van de crisis) uit te voeren of de voorraden aan te vullen. Tegelijk biedt Brussel Economie en Werkgelegenheid financiële ondersteuning aan om de vele ingediende dossiers te analyseren en verwerken. 

Het Brusselse EFRO-programma ondersteunt eveneens kapitaalparticipaties door Brustart – nog een filiaal van finance.brussels – bij innoverende start-ups, die vaak grote investeringen moeten doen. Door in hun kapitaal te stappen wordt Brustart concreet betrokken bij de ontwikkeling van hun meer risicovolle producten. Naar aanleiding van de coronacrisis besloten de gewestelijke besturen om de vrij strakke grenzen van dit financiële product uit te breiden,    om op die manier meer ondernemingen een extra duwtje in de rug te geven in deze economisch hachelijke tijden. Met dit initiatief willen ze bijdragen aan de creatie nieuwe ondernemingen ondanks de crisis en ook de business angels geruststellen, die zo’n initiatieven doorgaans toejuichen. De uitbreiding van het actieterrein maakt het trouwens mogelijk om sectoren te helpen die hun belang uitdrukkelijk aantoonden tijdens de crisis (gezondheidszorg, logistiek, transport, digitaal enz).