EFRO Beliris
Un collaborateur de Médecins du Monde soigne un homme

EFRO versterkt het gezondheidszorgecosysteem in Brussel, een belangrijke filière voor sociaal-economische groei

Vanwege de sterke groei, het aanzienlijke aanbod aan banen voor laaggeschoolden en de sociaal-geneeskundige uitdagingen, heeft de gezondheidszorgsector en de diensten die hij aan personen verleent een groot strategisch belang voor het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) in het Brussels Gewest. Het EFRO investeert er in uiteenlopende projecten die ten dienste staan van de burgers.

Het EFRO heeft als doel duurzame ontwikkeling te bevorderen via investeringen in diverse sociaal-economische projecten. Het Fonds stimuleert onderzoek, innovatie en jobcreatie en biedt oplossingen aan voor verscheidene uitdagingen, zoals multiculturaliteit, de noden van kansarme groepen en het gebrek aan bepaalde vaardigheden.

In Brussel investeert het EFRO onder meer in projecten die een stimulans vormen voor het gezondheidszorgecosysteem en de dienstverlening aan personen, wat een strategische filière voor het Gewest is.

 

ONCO-TRA.bru: een opleidingsplatform voor oncologie

ONCO-TRA.bru ontwikkelt opleidingen in het vakgebied van de oncologie. Nu kankerpatiënten steeds vaker thuis worden verzorgd, richten deze opleidingen zich tot alle actoren van het gezondheidszorgecosysteem in Brussel: gezondheidsprofessionals, werkzoekenden en patiënten.

 

Een kaart met het logo van SIOU (soins intégrés en oncologie ambulatoire) op tafel

 

City Labs: betere diagnose en opvolging van chronisch zieken

Het project City Labs wil de toegang tot nieuwe, snelle tests voor de preventie, het opsporen en het opvolgen van chronische ziektes vereenvoudigen. Lokale laboratoria buiten de ziekenhuizen zullen testen uitvoeren die bijdragen aan het comfort van de patiënt, en de tijd van opname en zorg beperken. 

 

Smartphone met de app van City Labs

 

Dokters van de Wereld: geïntegreerde zorg voor kwetsbare groepen

In Brussel creëerde Dokters van de Wereld zorgcentra en zorgantennes om kwetsbare groepen toegang te bieden tot het reguliere zorgsysteem. In een tweede fase voorziet Dokters van de Wereld twee nieuwe integrale buurtpunten in Molenbeek en Anderlecht. Daar komen de bestaande diensten van uiteenlopende sectoren (sociaal, mentale gezondheid, gezinsplanning, schuldbemiddeling, hulp bij verslaving, primaire gezondheidszorg) onder één en hetzelfde dak. Dergelijke centra vormen voor de kwetsbare groepen een belangrijke schakel van het ecosysteem gezondheidszorg in Brussel.

 

Divers Elderly Care: zorg voor ouderen met oog voor diversiteit

Divers Elderly Care is een toegepast onderzoeksproject, gericht op de opvolging van ouderen met uiteenlopende culturele achtergronden. Het omvat diverse fases, gaande van bewustmaking en preventie tot diagnose, om te de meest doeltreffende behandelingsmethodes te ontdekken.    

 

Portret van drie vrouwen in zwart-wit

 

Alife: voor een inclusieve gezondheidszorgfilière in Brussel

Alife, een project van lifetech.brussels (hub.brussels), ontwikkelt in het Brussels Gewest een inclusieve gezondheidszorgfilière die banden smeedt tussen eerstelijnsspelers, ziekenhuizen, ondernemersnetwerk, zorgverleners en patiënten. Er werden programma’s voor ondernemers en onderzoekers opgezet op het gebied van digitale gezondheidszorg en medische tools, om projecten te boosten en af te stemmen op de realiteit in het veld.  

 

4 protagonisten van lifetech.brussels poseren staand

 

Metrolab Brussels: stadsonderzoek ondersteunen

Metrolab Brussels is een transdisciplinair en interuniversitair laboratorium voor stadsonderzoek. Het wetenschappelijke programma focust op drie onderzoeksgebieden, gelinkt aan duurzame stadsontwikkeling: inclusie, ecologie en stedelijke productie.

 

5 teamleden poseren staand voor het logo van Metrolab Brussels

 

Nieuwe samenwerkingen en synergieën

Tussen alle actoren van het gezondheidszorgecosysteem bestaat er compatibiliteit. Het is nodig kruisbestuivingen aan te moedigen, om samen te evolueren in de richting van een meer samenhangend systeem. Arnaud Termonia, directeur van de gezondheidspool van de ULB en initiatiefnemer van het ONCO-TRA.bru-project, verwoordt het als volgt: “de opdracht van de universiteit in de stad is om onderzoek en onderwijs te organiseren, maar ook om zich maatschappelijk te engageren voor het overdragen van knowhow en vaardigheden naar de burgers. De initiatieven van het EFRO helpen om beter te interageren en nieuwe synergieën te creëren.”

Zo werken Metrolab Brussels, City Labs en Dokters van de Wereld bijvoorbeeld samen om de optimale locatie van hun projecten te bepalen. Er worden ook nieuwe voorstellen geformuleerd, zoals de wil om samen te werken tussen Divers Elderly Care en Dokters van de Wereld.

U verneemt meer over het gezondheidszorgecosysteem op de gewestelijke portaalsite van Brussel.