EFRO Beliris

Solidaire initiatieven in het Brussels Gewest tegen de Corona-pandemie

Tijdens deze Coronacrisis zijn solidariteit en creativiteit de sleutelwoorden van tal van initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussels International bracht er enkele in kaart. Zij zijn de vrucht van projecten met de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Technologie en innovatie ten gunste van de gezondheid

Binnen de Brusselse gezondheidscluster lifetech.brussels, versterkt het ALIFE-project het Ecosysteem Gezondheidszorg in het Gewest via de ontwikkeling van een inclusief netwerk dat de eerstelijnsspelers, ziekenhuizen, ondernemers, zorgverstrekkers en patiënten met elkaar verbindt. Met de steun van het EFRO zette het project sinds 2016 een programma op om de oprichting van bedrijven te versnellen, onder meer op het gebied van medische voorzieningen. Zeven bedrijfsprojecten genoten reeds ondersteuning vanwege EFRO-ALIFE: Advelox, Healthentia, Helpilepsy, Seek and Care, Spentys, Lilo Health en moveUP

Vandaag ontwikkelen en delen de leden van lifetech.brussels innovatieve oplossingen voor de strijd tegen COVID-19.

 

Een solidaire productielijn voor mondmaskers

Het Brusselse kennisplatform voor de mode- en designsectoren MAD, Home of Creators (project van de EFRO-programmatie 2007-2013), het maatwerkbedrijf TRAVIE (dat werd gesteund door het EFRO 2014-2020 via het project Dev’Up team) en het labo voor duurzame innovaties EcoRes vormden een consortium om tegemoet te komen aan de nijpende vraag naar mondmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).  

Het consortium zette in op solidariteit en creëerde in minder dan tien dagen tijd een solidaire productielijn, met de steun van het BHG. TRAVIE vervaardigt kits voor het maken van mondmaskers.  Die worden verdeeld onder een netwerk van vrijwilligers, die de maskers naaien. De levering van de grondstoffen aan, en het ophalen van de mondmaskers bij de vrijwilligers verloopt volgens de regels van de lockdown. MAD, Home of Creators faciliteert de organisatie van dit vrijwilligersnetwerk en werkte mee aan de online handleiding voor het naaien van de maskers.

 

Plexiglas schermen voor winkels

L’Ouvroir produceert plexiglas schermen voor winkels om te plaatsen op de balies, burelen en tafels van handelszaken en openbare besturen om besmetting door het Coronavirus te voorkomen.

Dit maatwerkbedrijf (MB) kreeg – net als 10 andere MB’s – de steun van de EFRO-programmatie 2014-2020 via het project Dev’Up team (afgesloten sinds mei 2019). Dankzij dit project konden 11 Brusselse MB’s hun activiteiten ontwikkelen en diversifiëren en zo 1.450 personen met een beperking aan een job blijven helpen.

 

Een virtueel fablab voor creatieve activiteiten thuis

Het Fablab’ke is ondergebracht in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek. Kinderen en jongeren kunnen er leren over, en experimenteren met digitale productie. Naar aanleiding van de Coronacrisis krijgt dit project (dat via het CASTII-project deel uitmaakt van de EFRO-programmatie) een virtuele vorm en wordt het omgedoopt tot Fablab’ke@Home. Het biedt uitdagingen, tutorials en live-sessies op YouTube rond thema’s zoals knutselen en coderen. Het doel? Klein en groot thuis creatief en interactief aan de slag laten gaan in deze lockdown-periode.

Fablab’ke bundelde bovendien de krachten met andere Brusselse gemeenschappen voor de productie van plexiglas beschermkappen.

Het CASTII EFRO-project werd aangebracht door vzw iMAL, vzw Molenbeek Vivre Ensemble (MOVE) en de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek (Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang). Het EFRO ondersteunt de renovatie en uitbreiding van het gebouw van vzw iMAL, en de inrichting van twee voor iedereen toegankelijke fablabs. Die fablabs vormen een belangrijke factor voor economische ontwikkeling, integratie en sociale samenhang.   


 

Dokters van de Wereld België op de bres voor kwetsbare groepen   

De vzw Dokters van de Wereld België (met EFRO-steun) wil tegemoet komen aan de gezondheidsbehoeften van de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij: daklozen, gezinnen die op straat leven, mensen die omwille van hun statuut worden uitgesloten van de reguliere zorg… Naar aanleiding van de Coronacrisis verzekert Dokters van de Wereld de dienstverlening in Brussel dankzij de Medibus. De arts aan boord begeeft zich naar de plaatsen waar de gebruikelijke dienstverlening werd stopgezet. De mobiele teams van Dokters van de Wereld breidden tevens hun ‘maraudes’ uit in de stations, de parken en de straten. Daar sensibiliseren ze kwetsbare groepen voor het coronavirus.