Varia

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt vzw’s die bijdragen aan zijn imago

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RBC) kent subsidies toe aan vzw’s, die bijdragen aan het bevorderen van zijn imago op nationaal en internationaal niveau.

Naar aanleiding van de coronacrisis worden allerlei activiteiten (privaat of openbaar, cultureel, sociaal, folkloristisch, sportief of recreatief) vanaf 13 maart 2020 en tot nader order geannuleerd. Alle culturele, feest-, recreatieve, sportieve en horeca-etablissementen moeten de deuren sluiten.

© Éric Danhier

De Brusselse regering nam maatregelen om regionale sectoren, zoals events, toerisme, sport en cultuur, te ondersteunen in deze catastrofale situatie. Voor alle gesubsidieerde evenementen die het nationale en internationale imago van het BHG bevorderen en die oorspronkelijk geheel of deels waren geprogrammeerd van 1 maart tot en met 30 april 2020, geldt het volgende:   

  • uitstel tot een latere datum in 2020 is toegestaan zonder aanpassing van het subsidiebesluit en zonder aanpassing van het toegekende bedrag;
  • de verrekening van de facturen voor reeds vastgelegde en niet-annuleerbare uitgaven is verzekerd.

Deze bepalingen worden aangepast indien de maatregelen (annulering en sluiting) worden verlengd tot na april 2020.

Brussels International staat in contact met de betrokken begunstigden en verzamelt alle aanvragen voor uitstel of voor de vergoeding van de werkelijke kosten van projecten, die getroffen worden door de lockdown-maatregelen. De projecten laten plaatsvinden, zelfs op een latere datum in 2020, met respect voor de opgelegde maatregelen door de bevoegde instanties, en de continuïteit van de betaling verzekeren, zodat de toegekende fondsen zo snel mogelijk bij de begunstigden terechtkomen: dat zijn onze prioriteiten.