Varia

COVID-19: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt ongeziene economische en sociale maatregelen

In de strijd tegen COVID-19 neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijke maatregelen om acties te ondersteunen, vooral op gebied van gezondheidszorg, economie en tewerkstelling.

De ernstige gezondheidscrisis die we doormaken en de noodzakelijke lockdown-maatregelen hebben een grote impact op het leven van de burgers, alsook op ondernemingen en verenigingen.

 

Financiële steun voor de Brusselse economie

De Brusselse Gewestregering heeft besloten om uitgebreide economische en sociale maatregelen uit te vaardigen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Met dat doel maakt ze een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij in verschillende vormen: premies (voor de horeca, het toerisme, de handelszaken, sport en ontspanning), leningen tegen verlaagd tarief, opschortingen van heffingen, versnelde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische uitbreidingssteun (horeca, toerisme, evenementen- en culturele sector).

 

Brussels International strijdt actief tegen COVID-19

In deze moeilijke tijden stelt ook Brussels International alles in het werk om de acties en projecten die onder zijn bevoegdheden vallen te ondersteunen. U kan meer lezen over de genomen maatregelen in de artikels van deze newsletter. Ze vullen de maatregelen die de Europese Unie en de federale regering genomen hebben aan, in de strijd tegen de economische en sociale crisis die ons land in alle hevigheid treft.

De Brusselse Gewestregering heeft maatregelen genomen om de lokale associatieve, evenementen-, toeristische, culturele en sportsectoren, die subsidies ontvangen van Brussels International, te ondersteunen. De voornaamste prioriteit voor onze diensten op dit gebied is dat de subsidies zo snel mogelijk bij de begunstigden terechtkomen, zodat hun projecten goed verlopen, rekening houdend met de geldende maatregelen met betrekking tot de coronacrisis.

Hulp en goede praktijken worden uitgewisseld tussen bilaterale partners en in het kader van de internationale netwerken waar het BHG deel van uitmaakt.

Ten slotte stellen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunde projecten hun knowhow ten dienste voor uiteenlopende Brusselse initiatieven met een solidaire of creatieve insteek.   

 

Vervolg van activiteiten op afstand

Brussels International verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening tijdens deze periode via telewerk. Alle niet-virtuele meetings en gesprekken worden voorlopig opgeschort. Wij nemen dus uitsluitend contact op via e-mail en verzoeken u om bij voorkeur langs deze weg met ons contact op te nemen. Dit zijn de voornaamste nuttige adressen:

  • Directie Externe Betrekkingen
  • Administratieve opvolging subsidies en markten om het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn internationale relaties te bevorderen: bi.fin@gob.brussels
  • Dossiers (attesten en vergunningen) in verband met de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en dual-use goederen: du-arms@gob.brussels
  • Ontwikkelingssamenwerking: bi.devco@gob.brussels
  • Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie: DELBRU.Belgoeurop@diplobel.fed.be
  • Alle andere materies waarvoor de Directie Externe Betrekkingen bevoegd is (Europese en Multilaterale Zaken, Bilaterale Betrekkingen, Public Relations, Protocol en Grote Evenementen): international@gob.brussels
  • Directie EFRO: efro@gob.brussels

Voor alle vragen in verband met de economische steunmaatregelen voor de Brusselse ondernemingen, kunnen alle sectoren terecht op het nummer 1819 of de website www.1819.brussels

Bedankt voor uw begrip. Zorg goed voor uzelf en de mensen in uw omgeving.