Varia
Staatssecretaris Pascal Smet ontmoet Rafael Tuts, Director of Programme Division en professor Han Verschure.

Staatssecretaris Smet zet innoverende strategieën en duurzame Brusselse projecten in de kijker op het 10de World Urban Forum

Staatssecretaris Pascal Smet vertegenwoordigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) van 8 tot 13 februari tijdens het tiende World Urban Forum in Abu Dhabi. Deze belangrijke internationale conferentie werd georganiseerd door UN-Habitat, het United Nations Human Settlements Programme, met als thema ‘Cities of Opportunities - Connecting Culture and Innovation’.

Het World Urban Forum bepaalt mee de stedelijke agenda en richt zich op duurzame stadsontwikkeling. Het inclusieve karakter, in combinatie met een deelname op hoog niveau, maakt het tot een unieke conferentie van de Verenigde Naties en de belangrijkste internationale bijeenkomst over stedelijke vragen. Het is een gelegenheid om lokale en regionale kennis over duurzame verstedelijking te delen en te vergroten, en het moedigt wereldwijd uitwisseling en samenwerking aan.

De 10de editie van het Forum vond plaats van 8 tot 13 februari in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, met als thema ‘Cities of Opportunities – Connecting Culture and Innovation’.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderstreept zijn engagement

De Brusselse staatssecretaris, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigde het BHG op het 10de World Urban Forum.

Of het nu was via de deelname aan de ministeriële ronde-tafel, als panellid op het side-event van Metropolis of het netwerking-event van de Brusselse Bouwmeester, de staatssecretaris en de Brusselse vertegenwoordigers toonden dat het Gewest gaat voor meer ambitie en innovatie op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

De staatssecretaris nam ook deel aan diverse projectpresentaties, uitwisselingen van goede praktijken en vergaderingen met vertegenwoordigers van UN-Habitat zoals Victor Mokom Kisob, Assistant Secretary-General, Deputy Executive Director en Rafael Tuts, Director of Programme Division.

 

Ondertekening van de Voluntary Local Review Declaration

Staatssecretaris Pascal Smet tekende de ‘Voluntary Local Review Declaration’ tijdens een speciale sessie, georganiseerd door UN-Habitat en de stad New York. Het document wil dat steden hun voortgang ten opzichte van de SDG‘s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) rapporteren, ‘best practices’ delen en andere steden aanmoedigen om zich bij de beweging aan te sluiten.

Ondertekening van de ‘Voluntary Local Review Declaration‘ naar aanleiding van een speciale sessie, georganiseerd door UN-Habitat en de stad New York.

 

Innoverende en duurzame Brusselse projecten

Het BGH zette Brusselse projecten in de verf met zijn stand. In lijn met het thema van het Forum lag de nadruk op innovatieve en duurzame Brusselse oplossingen, met inclusieve en veerkrachtige stedelijke ontwikkelingen, en processen voor participatie en co-constructie die beantwoorden aan de maatschappelijke behoeften.

Enkele projecten die op de stand werden getoond waren: de Duurzame Wijkcontracten ‘Vroegegroenten-Luttrebrug’ (met het project Divercity) en ‘Navez-Portaels’ (met een sociaal woonproject, Mies van der Rohe award 2017), het eerste Stadsvernieuwingscontract ‘Citroën-Vergote’ (en het project voor de passages aan de bruggen Trooz, Van Praet en Sainctelette), de aanleg van de voetgangerszone in het centrum, de Tour & Taxis-site met het project Gare Maritime, en het ZIN-project voor de voormalige WTC-torens.

 


Brussel op Expo 2020 in Dubai 

Van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 organiseren de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de Wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai met het thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’. Van de gelegenheid werd gebruikt gemaakt om een bezoek te brengen aan het Belgisch paviljoen in opbouw op de site van Expo 2020.

De Brusselse delegatie ontdekt de maquette van de Expo 2020 in Dubai.