Varia
Les orateurs sont assis à une table, face à l’assemblée.
Pascal Smet, staatssecretaris belast met de Europese en internationale betrekkingen, stelt de strategie en de doelstellingen voor van het zetelbeleid van de Brusselse regering. © Fabrice Debatty Images.

De internationale dimensie van Brussel: impact en interactie met het Gewest

Op 27 november 2019 nodigde het Brusselse Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties de hoofden van de regionale diensten en instanties, die betroken zijn bij de internationale aanwezigheid in Brussel, uit voor een infovoormiddag.

Brussel is niet alleen een hoofdstad, maar ook een belangrijk mondiaal beslissingscentrum. Zo huisvest het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) de Europese Unie, de NATO en tal van internationale organisaties. Met 181 ambassades, ruim 5.000 diplomaten en 1.000 lobby-organisaties doet ze het beter dan steden als Washington D.C., New-York en Genève. 

De Brusselse Gewestregering wil deze internationale aanwezigheid verwelkomen en begeleiden. Ze voert daarom een echt zetelbeleid en richtte in 2014 het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties op.

 

Het zetelbeleid van de Brusselse regering

De infovoormiddag van 27 november richtte zich tot de hoofden van de verschillende gewestelijke openbare diensten, instellingen van openbaar belang (IOP), besturen en onderzoekcentra waarop de ontwikkeling en de internationale uitstraling van het BHG steunen.  

Pascal Smet, staatssecretaris belast met de Europese en internationale betrekkingen, opende de zitting met het opsommen van zijn grote doelstellingen, zoals het uitwerken van een servicegericht internationaal beleid en een geïntegreerd beleid voor de vertegenwoordiging en uitstraling van Brussel in het buitenland.

Het Gewest wil uitdrukkelijk kapitaliseren op de plaats die Brussel bekleedt in het hart van Europa en het Gewest internationaal positioneren als een globale, open, innovatieve en culturele metropool, de toegangspoort tot de Europese instellingen. 

 

De internationale roeping van Brussel bevorderen  

Alain Hutchinson, de Commissaris van de Brusselse regering voor Europa en de internationale organisaties, bouwde de voorbije vijf jaar een constructieve dialoog uit tussen de politieke en beleidsverantwoordelijken, zowel op Brussels als op internationaal niveau. Hij maakte de balans op van zijn mandaat en wees op de uitdagingen in het kader van de internationale roeping van Brussel: het onthaal van diplomaten, buitenlandse ambtenaren en hun gezinnen, het vrijwaren van institutionele sites en de stedelijke veiligheid en ook de mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte van de Europese wijk.

Alain Hutchinson staat recht en spreekt de vergadering toe.
Alain Hutchinson, Commissaris van de Brusselse regering voor Europa en de internationale organisaties, maakt de balans op van zijn vijfjarig mandaat. © Fabrice Debatty Images.

Om deze uitdagingen met succes aan te gaan, moeten de politieke en beleidsverantwoordelijken, maar ook de burgers, absoluut overtuigd worden van de troeven   van deze internationale aanwezigheid, dit alles met respect voor het leven van de Brusselaars.

De internationale aanwezigheid draagt steeds meer bij aan de uitstraling van het BHG en zijn welvaart. We moeten haar dus behouden en ontwikkelen. Een nieuwe uitdaging voor Brussel in een wereld waar hoofdsteden elkaar meer en meer beconcurreren.