Ontwikkelingssamenwerking
Houses in Paramaribo, Suriname

Brusselse delegatie naar partnerregio voor ontwikkelingssamenwerking Paramaribo

Van 29 juni tot 4 juli trok een vierkoppige delegatie op missie naar de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, sinds 16 juli 2018 een partner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De missie werd geleid door Secretaris-Generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) Christian Lamouline en werd opgezet om de banden tussen beide stadsregio’s vorm te geven en te verdiepen. Dat gebeurde door het ondertekenen van een Memorandum van Overeenstemming (MoU) tussen Urban.Brussels en het District Paramaribo.

De eerste dagen van de missie naar Paramaribo stonden in het teken van de Dag van de Emancipatie of ‘Keti Koti’, een herdenking van het einde van de slavernij. In Suriname heeft die diepe sporen nagelaten. De meeste inwoners hebben een stamboom die terugloopt tot de plantages, waar hun voorouders werkten als slaven (of voor een hongerloon).

De Brusselse delegatie nam op de avond van 30 juni in het kader van de herdenking deel aan eenfakkeloptocht en woonde op maandag 1 juli de officiële plechtigheid van de Surinaamse regering.

Memorandum van Overeenstemming tussen urban.brussels en het District Paramaribo

Dinsdag 2 juli startte met een ontmoeting met Surinaams Minister van Regionale Ontwikkeling Edgar Dikan. Daarna tekenden urban.brussels en het District Paramaribo een MoU op het vlak van samenwerking rond duurzame territoriale ontwikkeling. Het doel: stadsvernieuwingsprogramma’s ontwikkelen met een eigentijdse visie op stadsplanning, erfgoed en architectuur. Meteen na de ondertekening was er een persconferentie voor de lokale media.

De rest van de dag werd gewijd aan technische bijeenkomsten en een bezoek aan de UNICEF Suriname.

Christian Lamouline in gesprek met Edgar Dikan
Ontmoeting met minister Edgar Dikan
Christian Lamouline (GOB), Edgar Dikan en een medewerker van het District Paramaribo ondertekenen het MoU
Ondertekening van het Memorandum van Overeenstemming

Expertise delen

Het werk werd de volgende dag verdergezet met een bezoek aan de kantorenvan Districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West. Daarna namen beide delegaties deel aan meer dan tien presentaties. Onder de sprekers: Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost en Christian Lamouline voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De oefening bracht mogelijke samenwerkingsgebieden en good practices aan het licht op het vlak van duurzaam toerisme, mobiliteit  en administratieve vereenvoudiging. Deze thema’s worden de komende maanden verder uitgediept.

Op donderdag 4 juli trok de delegatie de Centrale Markt, de grootste overdekte markt in het Caraïbisch gebied. Daarop volgde een bezoek aan het Urban House Suriname, een NGO die projecten rond jongerenemancipatie ontwikkelt en ondersteunt met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse delegatie voor het Urban House Suriname
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezoekt Urban House Suriname
Vergadering met de Brusselse en Surinaamse delegaties
De finale meeting van de delegaties

Surinaamse gastronomie ter ere van Brussel

De missie werd in een positieve sfeer afgerond. De Brusselse delegatie was onder de indruk van het warme onthaal en de wil om werk te maken van een vruchtbare samenwerking. Het vervolg zal niet lang op zich laten wachten, want een Surinaamse delegatie komt naar Eat! Brussels, waar de heerlijke keuken van het land geproefd kan worden in het internationaal paviljoen. Zeker niet te missen!