Ontwikkelingssamenwerking
Man aan het werk op een plantage

Tweede jaarverslag Brusselse ontwikkelingssamenwerking

Brussels International publiceerde het tweede jaarverslag van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking met daarin de baanbrekende bocht die de Brusselse ontwikkelingssamenwerking in 2018 heeft gemaakt. Lokale overheden en maatschappelijke organisaties in het zuiden worden nu gezien als echte partners en niet langer enkel als ontvangers van middelen.

Tijdens de legislatuur 2014-2019 werd ontwikkelingssamenwerking voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deels een eigen beleidsdomein. 2018 was daarbij een belangrijk kantelpunt in de aanpak, want er werd een Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangenomen dat een nieuw kader heeft geschapen voor de samenwerking tussen Brussels International en haar partners.

De vernieuwing zit hem erin dat de traditionele relatie tussen financiers en begunstigden plaats maakt voor een relatie tussen volwaardige partners, met gemeenschappelijke doelen en gedeelde verantwoordelijkheden voor de resultaten.

 

Vier samenwerkingsakkoorden  

In 2018 werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen Brussel en twee nieuwe partnerregio’s: Chennai (India) en Paramaribo (Suriname). Beide regio’s vervoegen Rabat-Salé-Kenitra (Marokko) en Kinshasa (Democratische Republiek Congo), die al partner waren. Toekomstige projecten voor alle partnerregio’s zullen passen in de nieuwe visie op ontwikkelingssamenwerking.

 

Meer dan 1 miljoen euro voor internationale solidariteit

In 2018 heeft de gewestelijke begroting voor ontwikkelingssamenwerking de symbolische kaap van 1 miljoen euro overstegen. Daarmee is de wil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijk om – binnen de begrotingsmogelijkheden – bij te dragen aan internationale solidariteit. Bijna 85 procent van de begroting gaat naar steun aan het maatschappelijk middenveld.

 

Brede waaier intiatieven coördineren

Naast het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van Brussels International is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook betrokken bij verschillende internationale solidariteitsinitiatieven. Die gaan van eenmalige uitwisselingen tussen administraties en hun tegenhangers in het Zuiden tot klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.

Om die brede waaier aan waardevolle maar erg uiteenlopende initiatieven in goede banen te leiden, werd door het Gewest een commissie opgezet die direct of indirect informatie uitwisselt tussen de Brusselse instellingen en de ontwikkelingslanden, en ook contacten legt met experts en diverse beleidsniveaus in België.

Cover van het jaarverslag 2018 van de Brusselse Ontwikkelingssamenwerking

Meer informatie:
Jaarverslag van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking.
Neem voor vragen contact op met SophieWillaumez
swillaumez[at]sprb.brussels of via 32 (0) 2 800 37 40.