Ontwikkelingssamenwerking

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 10 projecten rond duurzame en inclusieve ontwikkeling in het Zuiden geselecteerd

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming en tegen armoede in de wereld. Naar aanleiding van een gezamenlijke projectoproep, selecteerden Leefmilieu Brussel en HUB Brussels - Invest & Export 10 nieuwe projecten ten gunste van initiatieven in ontwikkelingslanden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluit zich aan bij de inspanningen die België en de internationale gemeenschap leveren om bij te dragen aan  duurzame en inclusieve ontwikkeling wereldwijd. Leefmilieu Brussel en HUB Brussels – Invest & Export zijn zich bewust van het toenemende belang van de rol die de Gewesten spelen tegenover de complexe uitdagingen van de duurzame ontwikkeling. Daarom besloten ze om samen een projectoproep te lanceren rond de thema’s van ‘klimaatverandering’ en ‘duurzame en inclusieve economische ontwikkeling’. Er werd een bedrag van 800.000 euro toegekend aan organisaties uit de civiele maatschappij die erkend zijn door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, en ook aan verenigingen van de 4de Pijler (privé-initiatieven rond internationale solidariteit) en vzw’s die zich richten op economische ontwikkeling.  


Naar een duurzame en inclusieve economische ontwikkeling

De projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest selecteerde de volgende zeven projecten binnen het thema van de duurzame en inclusieve ontwikkeling:

  1. ‘Het professionaliseren van de huishoudelijke werkers in de Regio Rabat-Salé-Kénitra in Marokko’- Echos Communication
  2. ‘Ondersteuning van de beroepsopleiding van de straatkinderen in Kinshasa’- Dokters van de Wereld België  
  3. ‘Tewerkstelling en handicap: voor een duurzame inclusie van personen met een handicap in loondienst in de Regio Rabat-Salé-Kénitra in Marokko’ – Humanity and Inclusion  
  4. ‘NANDILAND: kweekvijver voor ondernemingen die geleid worden door vrouwen in Kinshasa’ – CIProC
  5. ‘Urban Entrepreneur mobile in Paramaribo’ – Vormingplus Citizenne 
  6. ‘Sociaal-professionele en economische inclusie van personen met een handicap van het professionele centrum voor mensen met een handicap – KIKESA’ in Kinshasa (DRC), door hen sociaal-economische  integratietools aan te reiken, zodat ze voor eigen rekening kunnen werken en zelfstandig worden’ – Solimambe
  7. « TUVAKANA in Kinshasa » – Laïcité et Humanisme en Afrique centrale

Strijd tegen de klimaatopwarming
 
Anderzijds werden er drie projecten geselecteerd binnen het thema van de klimaatverandering: 

  1. ‘Bescherming en behoud van de biodiversiteit tegen de nefaste gevolgen van de klimaatverandering in de gemeentelijke secties van Bas en Haut Coq Chante » (Jacmel, Haïti) – Geomoun   
  2. Ontwikkeling van energieproductietechnieken en tuinbouwproducten die bestand zijn tegen de klimaatverandering’  (DRC) – Solsoc
  3. ‘Versterken van het aanpassings- en compensatievermogen van 4.000 producenten van de gemeenten Koudougou en Réo met het oog op de risico’s van de klimaatverandering’ (Burkina Faso) – Autre Terre