Ontwikkelingssamenwerking
De band onder leiding van Osama Abdulrasol zorgde voor de muzikale noot tijdens de afsluitende receptie van de ontmoetingsdag van het BRNIS – copyright Marc Leriche.

4de ontmoetingsdag van het Brussels Regionaal Netwerk voor Internationale Solidariteit (BRNIS)

Brusselse actoren van de internationale solidariteit ontmoeten elkaar en delen ervaringen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent tal van geëngageerde burgers en verenigingen die werken rond internationale solidariteit. Hun initiatieven bewijzen en versterken de band tussen de wereld en het Gewest. Het is een bijzonder diverse groep, maar met een gelijkaardige interesse. Daarom verenigden de Brusselse actoren van de internationale solidariteit zich in een netwerk, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen. De vierde editie van de jaarlijkse ontmoetingsdag van het Brussels Regionaal Netwerk voor Internationale Solidariteit (BRNIS) vond plaats op 29 maart 2019.

Ontmoetingen in een ontspannen sfeer tijdens de ontmoetingsdag van het BRNIS - copyright Marc Leriche.

De actoren van de Brusselse internationale solidariteit tijdens een netwerkatelier.

Het Brussels Regionaal Netwerk voor Internationale Solidariteit (BRNIS) is een participatief platform dat toegankelijk is voor de actoren die werken rond de Brusselse internationale solidariteit. De missie van het BRNIS bestaat uit het creëren van wisselwerkingen en partnerschappen tussen deze actoren, die flexibel en pertinent zijn. Dit alles rekening houdend met de complexiteit van het Belgische institutionele landschap.


Versterken van het netwerken

Een honderdtal personen met uiteenlopende achtergronden nam deel aan de vierde jaarlijkse ontmoetingsdag van het BRNIS, met als doel het netwerken te versterken.

De dag ging van start met de voorstelling van een efficiënte samenwerking tussen Brusselse organisaties rond geldtransfers naar het Zuiden door Cécile Vanderstappen van het Centre national de coopération au développement (CNCD).

Vervolgens ontmoetten de deelnemers elkaar tijdens netwerkateliers. Na de toespraak door Eric Laureys, woordvoerder van de Brusselse Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets, werd de dag afgesloten met een receptie op de tonen van een band onder leiding van de Iraakse componist en muzikant Osama Abdulrasol.

Dankzij de vele ontmoetingen leverde deze vierde jaarlijkse ontmoetingsdag van het BRNIS heel wat positieve synergieën en interacties op tussen de leden van het netwerk.