Ontwikkelingssamenwerking
Une jeune lectrice parcourt la bande dessinée.

GRIP publiceert een strip over de wapenhandel met de steun van Brussels International

Naar aanleiding van de projectoproep ‘Solidair wereldburgerschap’ 2018, selecteerde Brussels International het project van de Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP). Met deze projectoproep wil men de Brusselse jongeren sensibiliseren voor de realiteiten en de Noord-Zuiduitdagingen die samenhangen met één of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG’s) van de Verenigde Naties.

Een tekening zegt soms meer dan duizend woorden… Om SDG nr. 16 ‘Vrede, Justitie en Efficiënte Instellingen’ tastbaar te maken, stelde GRIP een project voor met een originele en leerzame insteek: de uitgave van een stripalbum over de internationale handel in defensietechnologie, een gevoelig thema.

De organisatie geniet bekendheid voor haar studies en publicaties over het gevoelige thema van de bewapening en de verspreiding van wapens over de wereld. Naar aanleiding van haar 40-jarig bestaan begeeft ze zich op een onbetreden pad, dat evenwel vertrouwd is voor het Brusselse en Belgische publiek: de strip.

De betrokkenen stellen het stripalbum voor aan het publiek.
Voorstelling van de strip en vraag-en-antwoordsessie met het publiek. V.l.n.r.: Benjamin Vokar (GRIP, manager van het project en scenarist), Philippe Sadzot (tekenaar) en Stan Brabant (Amnesty International, medeauteur van het rapport van het Observatorium van de Waalse wapens).

De bewapeningskwestie in beeld

De Franstalige strip ‘Le commerce des armes: un business comme un autre?’ (de wapenhandel: een business als een andere?) is bestemd voor het brede publiek, vooral scholen en verenigingen. De strip zal worden voorgesteld tijdens debatten in verschillende Brusselse scholen en zal aan bod komen tijdens evenementen van het verenigingsleven, waaraan GRIP zal deelnemen.

Philippe Sadzot (auteur, striptekenaar, persillustrator en leraar), Benjamin Vokar (communicatie- en publicatieverantwoordelijke bij GRIP) en Tomasz (auteur en stripinkleurder) maken de complexe juridische en technische aspecten voor iedereen duidelijk aan de hand van rijkelijk geïllustreerde pagina’s. De boodschap is helder en pedagogisch. De strip geeft de burger inzichten over het reilen en zeilen van de wapenhandel, en dit op een zo speels mogelijke manier.

Naast een blik op de commerciële uitdagingen en de problematiek van de tewerkstelling, sluit het album af met enkele voorstellen om de bewapening tegen te gaan, in de hoop dat we er ooit zullen op terugblikken als een nare herinnering uit een ver verleden. 

Een bladzijde uit de strip.
De wapenhandel : een business zoals een ander?

Meer weten? Strip bestellen?
Surf naar grip.org/nl/BD-commerce-armes