Netwerken
Tijdens de plenaire vergadering deelt Minister-President Rudi Vervoort de visie van het Brussels Gewest inzake duurzame ontwikkeling en de ambitie om er een voorbeeldrol in op te nemen.

Inclusie op het menu van de jaarvergadering van het Metropolisnetwerk

De Provincie van Gauteng organiseerde de jaarlijkse Metropolisvergadering 2018 (26-29 augustus) over grootsteden en inclusieve stadsregio’s.

Het ambitieuze project rond de kazernes in Elsene wordt voorgesteld op het Metropoliscongres in Johannesburg. Een toekomstige Brusselse wijk die open, gemengd, academisch en internationaal zal zijn.

De raad van bestuur van Metropolis in een nieuw kleedje: open debat tussen politieke vertegenwoordigers over manieren om met verstedelijking om te gaan.

Minister-President Rudi Vervoort en penningmeester van Metropolis Jean-Luc Vanraes vertegenwoordigen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de raad van bestuur.

 

Het programma wil de belangrijkste uitdagingen van inclusie op de wereldwijde agenda van grootstedelijke gebieden zetten. Diverse themasessies besteedden aandacht aan belangrijke aandachtspunten voor duurzame verstedelijking, zoals migratie, antiracisme, sociale cohesie, gendergelijkheid, werkgelegenheid voor jongeren, de groei van stedelijke armoede, steun aan jonge meisjes en de informele economie.

Minister-President Rudi Vervoort leidde in Zuid-Afrika de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens de raad van bestuur van het netwerk nam hij deel aan de verkiezing van de nieuwe president, Michael Müller – de burgemeester van Berlijn. Leden van de Brusselse delegatie namen als sprekers ook deel aan rondetafelgesprekken over economie en stedenbouw.

In het kader van Metropolis organiseerde de stad Montréal ook de tweede meet-up van deelnemers aan het Metropolis-pilootproject ‘Innovatie van strategieën voor herdynamisering doorheen het Stadproject’, van 26 tot 29 september. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt als projectleider samen met de Métropole de Lyon en de stad Montréal.