Netwerken
Ervaringen delen in groep met Jean-Luc Vanraes, voorzitter van Commissie 1 (Economie en Regionale Ontwikkeling) van de Vergadering van de Europese Regio’s (AER).

Europese regio’s wisselen kennis uit over deeleconomie

Op 4 december 2018 verwelkomde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de leden van de Vergadering van de Europese Regio's (AER) voor een dag kennisuitwisseling over deeleconomie, onder de noemer The Sharing Economy : reshaping the way we do business.

22222

Welkomstwoord door Magnus Berntsson, president van de Vergadering van de Europese Regio's (AER).

Welkomstwoord door Jean-Luc Vanraes, Voorzitter van de Commissie 1 (Economie en Regionale Ontwikkeling) van de Vergadering van de Europese Regio's (AER).

Groepsdiscussie over de verschillende dagthema’s.

 

Nieuwe businessmodellen, nieuwe rollen voor burgers

Burgers staan aan de basis van de deel-of samenwerkingseconomie, waarin ze individueel hun middelen, goederen of vaardigheden beschikbaar stellen. Binnen dit model komen heel wat nieuwe bedrijven in verschillende sectoren in aanmerking (mobiliteit, toerisme, catering, huishoudelijke en commerciële diensten, enz.) die platforms creëren die vraag en aanbod van particulieren op elkaar afstemmen.

De deeleconomie biedt heel wat nieuwe kansen, maar heeft innovatieve bedrijfsmodellen en ondersteuning voor burgers nodig in hun nieuwe rol als ondernemer, consument en werknemer.

 

Experts uit heel Europa

De studiedag op 4 december kadert in het Brusselse voorzitterschap van Commissie 1 (Economie en regionale ontwikkeling) van de AER. Deze dag werd georganiseerd door Brussels International, in samenwerking met de AER, de regio Catalonië, Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI) en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (Gimb).

Bijna honderd Europese experts uit de privé-, de publieke- en de academische sector deelden hun ervaringen en stelden nieuwe toepassingen voor omtrent dit veelbelovende bedrijfsmodel. De meet-up bood hieromtrent ook inzicht in Europese financieringsmogelijkheden en de knowhow van de Brusselse bedrijven.

 

Meer info: aer.eu/event/the-sharing-economy-reshaping-the-way-we-do-business.