Netwerken

Interterritoriale samenwerking voor de inwoners van de Benelux

De secretaris-generaal van de Benelux Unie Thomas Antoine opent een dag vol kennisuitwisseling over interterritoriale samenwerking: "Samenwerking tussen steden in de Benelux versterkt ook Europa”. V.l.n.r.: professor Yves Lejeune, Thomas Antoine en Julien Jost, adviseur Economie, Werkgelegenheid en Internationale Betrekkingen op het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort.

 

Op dinsdag 11 december organiseerde Brussels International in het Benelux Huis informatie- en kennisuitwisselingsdag over de interterritoriale samenwerking die vanaf 1 januari 2019 in gang gaat op basis van het Benelux-Verdrag van 2014. Interterritoriale en grensoverschrijdende samenwerking maakt samenwerking mogelijk binnen allerlei sectoren die voor de burgers een meerwaarde bieden. De dag bracht bijna 90 verantwoordelijken van territoriale entiteiten, universiteiten, ziekenhuizen en het UNESCO Geopark Schelde Delta tesamen om gedeelde behoeften en duurzame, milieuvriendelijke oplossingen in kaart te brengen die leiden tot een beter openbaar bestuur. Het verslag van deze dag kan u vanaf het eerste trimester van 2019 online raadplegen.