Netwerken
Werkdag rond gendergelijkheid in de agenda van de metropolen. Groepsfoto.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijzonder actief binnen Metropolis

In de maanden mei en juni nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) actief deel aan meerdere ontmoetingen onder impuls van Metropolis, de organisatie van grote metropolen. Zo vond een bijeenkomst van de regionale secretarissen van het netwerk plaats bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De regionale secretarissen vergaderden in Brussel op 28 en 29 mei.

Voorstelling van de maquette van de buurt van de Tour & Taxis-site.

De delegatie brengt een bezoek aan Parckfarm.

Bezoek aan de Kanaalzone.

Rondetafelgesprek over gendertoepassingen in het stedelijke beleid.

 

Op 28 en 29 mei kwamen de regionale secretarissen van Metropolis samen in de gebouwen van de GOB. Vertegenwoordigers van Berlijn, Dakar, Mexico, Montevideo, Guangzhou, en het BHG, de metropool die de post van schatbewaarder bekleedt, en teamleden van het secretariaat van Metropolis dachten na over de financiële duurzaamheid van de organisatie. Ze bereidden eveneens de jaarlijkse bijeenkomst van Metropolis voor, die van 26 tot 29 augustus plaatsvindt in Johannesburg.

De eerste ontmoeting naar aanleiding van het Metropolis-pilootproject ‘Innovatie van strategieën voor herdynamisering doorheen het Stadproject’  vond plaats op 5 en 6 juni in Brussel. Het BHG stuurt dit project, met als partners de metropool Lyon en de stad Montreal, aan. Het project geniet ook van de wetenschappelijke bijdragen van de Université Catholique de Louvain (Metrolab/LOCI-UCL, België), de universiteit van Lyon via de ‘École nationale des travaux publics de l’État’ (LAET-ENTPE), en de universiteit van Quebec in Montreal (UQAM), en ook van het ’Institut d’aménagement et d’urbanisme’ van de regio Île-de-France (IAU-IDF).

Het project wil ervaringen uitwisselen over strategieën voor de opwaardering en wederopbouw van steden aan de hand van concrete voorbeelden van grote stadsprojecten en via de analyse van vijf thema’s: stedelijkheid, stedelijk ontwerp, participatie, de financiële en reglementaire opbouw van het project  en governance.

De resultaten zijn bestemd voor de openbare diensten en instellingen die vergelijkbare projecten beheren. Ze zullen lokale besturen helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen die zij ondervinden bij het beheren van grote stadsprojecten. Het BHG wou de uitgevoerde projecten in de Kanaalzone voorstellen. Tijdens de twee dagen werden verschillende workshops en plaatsbezoeken georganiseerd. Vervolgens ging de uitwisseling gedurende nog eens twee dagen door in Lyon.

 

Cities #WithRefugees

Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, tekenden minister-president Rudi Vervoort en de burgemeesters van Athene, Barcelona, Berlijn, Mexico, Montevideo en São Paulo (eveneens leden van Metropolis) op voorstel van Metropolis de solidariteitsverklaring in het kader van de campagne Cities #WithRefugees, om de vluchtelingen in hun gemeenschap te verwelkomen en op te nemen. Over de hele wereld tekenden reeds 55 steden deze verklaring.

Tal van steden ondernemen concrete acties en initiatieven voor vluchtelingen. De solidariteitsverklaring van de Cities #WithRefugees benadrukt de steeds belangrijkere rol die steden opnemen in het opvangen van vluchtelingen. Bijna twee op drie vluchtelingen vestigen zich in stedelijke omgevingen, waar de lokale bewoners vaak de eersten zijn om hen bij te staan bij hun aankomst.

 

De grootstad, een ruimte voor iedereen

Verder organiseerde het BHG samen met Metropolis een dag in het Comité voor de regio’s, om er het vierde referentiedocument van het Metropolis Observatorium voor te stellen: ‘De grootstad, een ruimte voor iedereen’. Dat document werd uitgewerkt door Ana Falú, coördinatrice van de gender-hub van de UNO, en start het debat op over de nood aan het koppelen van het genderperspectief aan het openbare beleid op grootstedelijke schaal. Met deze publicatie bevestigt Metropolis nogmaals het engagement van metropolen voor het recht van iedereen op de stad, dus ook voor meisjes en vrouwen.

Verschillende steden/leden van Metropolis – Amman, Montevideo, Barcelona en natuurlijk het BHG – stelden tijdens een eerste rondetafelgesprek hun ervaringen voor op het gebied van gender in hun stedelijke beleid. Bij het laatste rondetafelgesprek identificeerden deskundigen strategieën voor gelijke kansen en grootstedelijk beleid.

Dankzij deze dag staat gendergelijkheid op de agenda van metropolen als een globale strategie bij het uitbouwen van verscheiden en inclusieve beheersmodellen.