Ontwikkelingssamenwerking

Projectoproep Organisaties van de civiele maatschappij 2018

Brussels International en Leefmilieu Brussel lanceren gezamenlijk een projectoproep bij de Belgische organisaties van de civiele maatschappij om projecten in ontwikkelingslanden uit te voeren.

In het kader van deze projectoproep zullen Brussels International en Leefmilieu Brussel hun steun verlenen aan projecten die kaderen in een van de volgende thema’s:

  1. Thema “de afzwakking van de klimaatverandering en/of de aanpassing aan de gevolgen ervan”
  2. Thema’s “ontwikkelingssamenwerking”: a. Waardig werkb. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen c. Kinderrechten d. Sociale, economische en/of politieke integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen (personen met een handicap, enz.) of van de bevolking in verarmde gebieden e. Respect voor seksuele voorkeur, identiteit en gender

Deze projecten vinden plaats in een stedelijke context of bieden een antwoord op behoeften  van een stedelijke omgeving. In aanmerking komende landen en regio’s variëren afhankelijk van het gekozen thema.

Het totaalbudget voor deze projectoproep bedraagt € 800.000, waarbij € 350.000 van het budget gaat naar het thema “klimaatverandering” en € 450.000 naar de thema’s “ontwikkelingssamenwerking”. In het kader van deze projectoproep ligt de financieringslimiet per project tussen € 50.000 en € 150.000.

De oproep loopt tot en met 13 april 2018.

  De aanvraagformulieren of bijkomende informatie:   Voor vragen of bijkomende inlichtingen, kunt u contact opnemen met: Daniël Verheyden (Nederlandstalig, T. 02 430 60 61 – dverheyden@gob.brussels) Codrat-Alin Teclu  (Franstalig, T. 02 430 61 57 – cateclu@sprb.brussels)