Ontwikkelingssamenwerking
Officiële ontmoeting tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en de autoriteiten van de Greater Chennai Corporation (GCC). Uitwisseling van geschenken tussen dhr. Lamouline, secretaris-generaal van de GOB en de Commissionner/Special Officer van de GCC, dhr. Karthikeyan, in aanwezigheid van onder meer de consul-generaal van België in Chennai, dhr. Van de Vreken.

Voorbereidende missie van Brussels International naar Chennai

Het Brusselse beleid voor ontwikkelingssamenwerking wordt verder uitgebouwd, met India als nieuw prioritair land. Brussels International leidde een voorbereidende missie naar Chennai met het oog op de ondertekening van een samenwerkingsakkoord met de hoofdstad van de Indiase deelstaat Tamil Nadu.

De Brusselse delegatie bezoekt een pilootcentrum voor biomethanisatie in Chennai, met dhr. Lamouline, secretaris-generaal van de GOB, en in aanwezigheid van de consul-generaal van België in Chennai, dhr. Van de Vreken.

Voorstelling van de nieuwe Smart City strategie van de Greater Chennai Corporation.

Ontmoeting tussen dhr. Lamouline, secretaris-generaal van de GOB, en het UNCEF-team van Chennai in hun kantoren. Gesprek met dhr. Sugatar Roy, verantwoordelijke voor de communicatie.

Groepsportret met het UNICEF-team van Chennai.

 

De missie naar Chennai had een tweeledig doel. Enerzijds de autoriteiten van deze metropool uit het zuidwesten van India (Greater Chennai Corporation) raadplegen, om de tekst van het toekomstige samenwerkingsakkoord voor te bereiden en de behoeften en mogelijke bijdragen van elke betrokkene te bepalen. Anderzijds de lokale ngo’s ontmoeten voor het verkrijgen van een beter inzicht in de complexe realiteit van een ontwikkelingsland, dat tegelijk een internationale machtspositie bekleedt.

De ontmoeting met de Greater Chennai Corporation verliep in de geest van de vernieuwde Brusselse ontwikkelingssamenwerking. Dat keert zich af van de traditionele benadering van een schenker uit het ‘noorden’ die alle oplossingen in huis heeft en een passieve ontvanger uit het ‘zuiden’. Het nieuwe beleid streeft juist naar een evenwichtige relatie met gedeelde verantwoordelijkheden, waar iedereen kan leren uit het welslagen en de mislukkingen van de andere.

Er waren veel en uiteenlopende ontmoetingen met de lokale burgermaatschappij. Christian Lamouline, de secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, stond erop persoonlijk een bezoek te brengen aan de projecten van ngo’s en VN-instellingen in de regio van Chennai. Er werden ook bijeenkomsten georganiseerd met de National Domestic Workers Movement, het Damiaanfonds, Fracarita, Little Flowers en UNICEF. Brussels International kwam zo rechtstreeks in contact met de ontvangers van steun in de sloppenwijken rond Chennai, in een leprozencentrum en in ondernemingen uit de sociale economie met slechtziende en slechthorende medewerkers.

 
De Brusselse delegatie ontmoet werknemers (thuiswerkers), die jammer genoeg uitgebuit worden op hun werkplek. Zij worden gesteund door de National Domestic Workers Movement.