Netwerken

Twee projectoproepen voor een innovatieve en geïntegreerde stadsontwikkeling

Tegen het einde van dit jaar zullen twee projectoproepen (de eerste van het Urbact-programma, de tweede van het initiatief Innovatieve Stedelijke Acties) de actoren van de innovatieve en geïntegreerde stadsontwikkeling wellicht interesseren.

Développement urbain 1   De eerste projectoproep werd recent gelanceerd door Urbact met als doel de steden aan te moedigen om netwerken te creëren voor het overdragen van goede praktijken. De oproep, open tot 10 januari 2018, maakt het mogelijk tot 25 pilootprojecten van stedelijke autoriteiten, waarvan Urbact de goede praktijken erkende, te financieren door de steden die ze willen overnemen erbij te betrekken. Meer weten? Raadpleeg het Belgische contactpunt van Urbact.   Het initiatief Innovatieve Stedelijke Acties (ISA) opent zijn derde projectoproep van 15 december 2017 tot 30 maart 2018 voor een totaalbudget tussen 80 en 100 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor deze editie werden vier thema’s van de stedelijke Agenda voor de Europese Unie weerhouden: de aanpassing aan de klimaatverandering, de luchtkwaliteit, de huisvesting en ten slotte de tewerkstelling en de competenties in de lokale economie. Ter herinnering: ISA co-financiert pilootprojecten ten belope van 80% (met een budget dat kan oplopen tot 5 miljoen euro), voor het innoveren en testen van nieuwe oplossingen tegenover de uitdagingen van de duurzame stadsontwikkeling. Meer weten? Raadpleeg de verwachte inhoud van de projecten op www.uia-initiative.eu.